Appeller 2014

Lovutvalget behandler alle appeller som gjøres i NBFs turneringer, og dom vil bli publisert på disse sider.

Alle appeller som publiseres vil bli anonymisert, da hvem som er involvert ikke er interessant, men Lovutvalgets dom.

Appeller 2014 Dato publisert Turnering Merknader
Appell 1 - 2014 27. jan 2014 SM 1. divisjon  
Appell 2 - 2014 27. jan 2014 SM 3. divisjon  
Appell 3 - 2014 27. jan 2014 SM 3. divisjon  
Appell 4 - 2014 27. jan 2014 SM 4. divisjon  
Appell 5 - 2014 7. apr 2014 SM 1. divisjon Avgjort av Danmarks Bridgeforbunds appelkomite
Appell 6 - 2014 7. apr 2014 SM 1. divisjon Avgjort av Danmarks Bridgeforbunds appelkomite
Appell 7 - 2014 22.apr 2014 SM 2. divisjon