Helgeland

For informasjon om planlagte kurs i din krets, kontakt kretsens rekrutteringsansvarlige:

NBF HELGELAND

Juniorer kan kontakte Helgeland juniorbridgeklubb:

Kurt-Ove Thomassen - 90 66 60 41

Sømna BK:

Gunnleiv Grude - 470 43 337

Helgeland bridgekrets:

Jarle Bogen - 97 76 01 25