Helgeland

Kontakt rekrutteringskontakt i din krets for informasjon om planlagte kurs.

Helgeland juniorbridgeklubb:

Juniorer (under 25 år) bes ta kontakt med Kurt-Ove Thomassen - 90 66 60 41

Sømna Bridgeklubb:

Gunnleiv Grude - 470 43 337

Sandnessjøen Bridgeklubb:

Nybegynnerkurs 2024. 
Kontakt leder Håvard Moe