Høringsuttalelse valgfag Tankesport

Siden mai har NBF jobbet for at bridge skal bli et valg når valgfagene innføres i ungdomsskolen fra 2012. I morgen sender Norsk Bridgeforbund i samarbeid med Norges Sjakkforbund en høringsuttalelse til utdanningsdirektoratet. Høringsuttalelsen legger vekt på at tankesport enten kan passe som eget valgfag fra høsten 2013, eller som modul innen enten faget "Fysisk aktivitet og helse" eller "Internasjonale kontakter" som innføres allerede høsten 2012.

 

Høringsuttalelse valgfag Tankesport