3 millioner til Norsk Skolebridge

Gjennom Norsk Skolebridge skal 10 000 sjetteklassinger få innføring i bridge på skolen. Rett etter skolebesøket etableres det et fritidstilbud med bridge lokalt.

Prosjektet støttes av DNB Sparebankstiftelsen.

3 millioner til Norsk Skolebridge

Støtten fra DNB Sparebankstiftelsen gir Norsk Bridgeforbund en fantastisk mulighet til å etablere fritidstilbud med bridge for barn. 

15 skoler i 2023, 10 nye skoler i 2024

Våren 2023 vil 5 skoler få sjansen til å bli med, og ytterligere 10 skoler innrulleres fra starten av skoleåret 23/24. Skolebesøk vil bli gjennomført i samarbeid med Norsk Bridgeforbund og lokal klubb. Lokal klubb vil få opplæring i hvordan etablere fritidstilbud med bridgeopplæring for barn.

På skolebesøket vil en autorisert bridgelærer ha ansvaret for undervisningen. Elevene settes i grupper á 4, og får lære om kortstokken, farger, stikk, makker, følge farge, sake, kontrakt, beit, utspiller, spillefører, blindemann.

Skolene velges ut fra to kriterier: Lokal kapasitet til å skape et fritidstilbud, og interesse fra skolen.

Ta kontakt med bridge@bridge.no dersom du vet om et bra kandidatsted til å bli med i prosjektet.

Les mer om Norsk Skolebridge

Pressemelding

Prosjektleder Norsk Skolebridge 

Kunne du tenke deg å jobbe med Norsk Skolebridge? Vi trenger engasjerte og flinke folk på flere nivå:

  • Lokale frivillige som kan drifte fritidstilbudet (3-5 personer hvert sted)
  • Regionale ledere (Øst, Sør, Vest, Midt, Nord) som kan koordinere arbeidet regionalt, identifisere nye steder som kan starte opp, lære opp frivillige på nye steder, og følge tett opp miljø som er i gang. Regionale ledere får et årlig honorar.
  • Prosjektleder Norsk Skolebridge

Prosjektlederstillingen blir lyst ut i løpet av neste uke. Tips gjerne aktuelle kandidater allerede nå!