Tråd: Endring av NM par?

« 
Forrige emne
|
|
Neste emne
 »

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
30. mars 2011 11:03:52

NM par er et av flaggskipene i norsk bridge og har vært det siden turneringen ble startet i 1942.

Formatet har vært det samme i alle år; serieturnering hvor alle møter alle. Antall deltakende par har endret seg opp gjennom årene; i mange år deltok 64 par. Dette ble utvidet til 72 par på 80-tallet. Alle par har kvalifisert seg via KM par i kretsene.

Da Norsk Bridgefestival ble startet opp i 2000, flyttet NM par inn som en del av denne. Antall par ble samtidig utvidet til 82, hvorav 10 par kvalifiserte seg via en egen kvalifiseringsturnering på festivalen. Fra 2001 ble NM monrad par brukt som kvalifiseringsturnering, og antall par som kvalifiserte seg ble utvidet til 14 fra 2004, sånn at antall par i NM par har vært 86 siden da.

De senere år har det kommet forskjellige typer innspill om NM par.

Noen mener at konseptet med ei lang serieturnering har utspilt sin rolle. De mener at en for stor andel av deltakerne har lite å spille om i den siste halvdelen av turneringa, og at dette preger resultatene og kan være avgjørende for utfallet.

Andre mener at turneringa ikke har riktig samme stas som tidligere, da den var et eget frittliggende arrangement med NM-bankett lørdag kveld. De mener at det var mer festivitas rundt parfinalen tidligere, og at den nå er mer bortkommen når den er en del av en mye større festival (omtrent som med lagfinalen tidligere, om enn ikke i samme grad).

Utvalg for Turneringsvirksomhet (UTV) vurderer for tiden framtida til NM par. Et naturlig tidspunkt til eventuelt å foreta endringer er i forbindelse med flyttinga av Norsk Bridgefestival fra Lillehammer til Fredrikstad neste år. Eventuelle endringer skal derfor vedtas før sesongstart til høsten.

I den forbindelse ønsker NBFs styre og UTV å hente inn synspunkter fra medlemmene før man tar noen avgjørelse, og inviterer derfor til en diskusjon om dette her på forumet.

Mulige endringer kan være:
• å flytte NM par ut av festivalen (flere mulige tidspunkt)
o å beholde turneringsformen, men redusere antall deltakere og spill
• å endre format (uavhengig av flytting eller ikke), f. eks. i form av semifinale med utslag og påfølgende finale med redusert antall par

Man ønsker å få synspunkter både på om det er ønskelig å flytte NM par ut av festivalen, og eventuelt til hvilket tidspunkt, og om det er ønskelig å endre formatet på NM par.

Uavhengig av diskusjonen om tid og format for NM par vurderes det å endre strukturen på Norsk Bridgefestival. Dette er en egen sak som også vil bli lagt til diskusjon her på forumet.

Reply bottom


Reply top
30. mars 2011 12:20:22

For meg er det viktig at vi beholder ordningen hvor kvalifisering til NM skjer i kretsene. Noen av argumentene mine for dette er: 1) En parturnering hvor hele landet er representert 2) Kretsene har en viktig funksjon i NBF og vil miste status uten en slik kvalifisering 3) Nøkkelhullet vil bli enda mindre for de som ikke er best hvis de ønsker å spille NM Par 4) Antall par som er med i kvalifiseringen vil bli kraftig redusert hvis dette kun skal skje på festivalen

Jeg kan til en viss grad forstå argumentet med å redusere antall par og dermed spill. Det jeg ikke tror er noe godt argument er dette med at mange spillere er umotivert etter halveis spilling. Det er en konsekvens vi må godta. Der er vi forskjellig alle mann. Noen gjør det beste de kan selv om de nesten ligger sist og andre mister motivasjon hvis de ikke er med å kjemper om seieren. Andre igjen er nær å kunne bli med i teten og spiller av den grunn over stokk og stein for å få poeng. For å motivere spillerne er det spesielt viktig å beholde ordningen med at 2.-17. plass gir ekstra plass til kresten påfølgende år.

Reply bottom


Reply top
30. mars 2011 14:51:25

Jeg ser at lillebror kom før meg, og jeg er veldig enig med han. NM-Par bør flyttes fra festivalen og være det den var før, nemlig den gjeveste turneringen å delta i. Det er kretskvalifiseringen som gjør det mulig for de "vanlige" bridgespillerne å få spilt en NM-finale. Tar vi bort denne muligheten vil interessen for kretsens KM-par bli sterkt redusert, og uansett vil NM-Par bli den parturneringen i Norge med det beste feltet. Mitt forslag er å fortsatt ha noen kvalifiseringsplasser til NM-monrad i bridgefestivalen og så arrangere NM-Par på høsten. Rammen rundt vil gjøre turneringen attraktiv. Motivasjonen for å gjøre det best mulig finnes i oss alle, så den argumentasjonen holder ikke. Jeg har i hvert fall aldri prøvd å gå bet fordi jeg visste at jeg ikke kunne oppnå en plassering.

Reply bottom


Reply top
01. april 2011 08:38:37

Synes brødrene Skoglund har mye fornuftig i de skriver, og jeg er enig i det aller meste. Spesielt er det viktig at parfinalen "tilhører" kretsene sånn som i dag. Jeg er imidlertid av den formening at parfinale er et trekkplaster for festivalen - de fleste av de gode spillerne skal spille parfinalen og vil derfor være tilstede under deler av festivaluka. Det er vel ikke sagt at eliten stiller opp i samme grad som i dag dersom parfinalen trekkes ut av festivaluka? Mitt innspill til debatten er derfor at parfinalen flyttes til siste helga i festivaluka, og at det ikke går andre turneringer paralelt med parfinalen. På den måten vil parfinalen får den blest og oppmerksomheten den fortjener og samtidig vil den være med som et trekkplaster til festivalen. Forøvrig synes jeg det er svært positivt at NBF viser evner til å tenke nytt, f. eks ved å samle 1. og 2. div, flytte festivalen, utvidelse av 1. osv.

Mvh

Bjørn Børre

Reply bottom


Reply top
01. april 2011 12:50:00

Litt skeptisk til at parfinalen skal legges til slutten av festivalen:
1) Spillerne er slitne hvis de har vært med på festivalen fra starten av, hvilket kan bety at de ikke kommer for å spille før parfinalen.
2) At parfinalen skal være eneste tilbudet på slutten av festivalen er absolutt ikke ønskelig sett fra mitt ståsted. Folk kommer til å dra hjem, for så å følge parfinalen på BBO.

Har mer tro på at parfinalen fjernes fra festivalprogrammet og kanskje bør man redusere antall par noe. Velger man å ta parfinalen ut av festivalen, men beholder at x antall par fra NM Monrad Par kan kvalifisere seg til parfinalen så tror (og håper) jeg på en økt deltakelse i NM Monrad Par. Jeg får stadig tilbakemeldinger om at å spille par i fem dager på rappen er for tøft.

Reply bottom


Reply top
01. april 2011 13:12:51

Du har sikkert rett Inger i at folk er slitne etter en lang festivaluke, men for de som er forhåndskvalifisert er det jo i aller høyeste grad frivillig når de ønsker å komme til festivalen og hvor mange turneringe de ønsker å delta i. Er man ikke forhåndskvalifisert kan f. eks komme onsdag formiddag for å satse på å kvalle via monrad onsdag og torsdag dersom parfinalen begynner fredag. Videre har du sikkert rett i at de som ikke skal spille parfinalen i stor grad kommer til å dra hjem, men det gjelder nok ikke alle. Jeg tipper at det blir en god del spillere igjen, bl.a. fordi man har flyretur søndag, eller man har hytte helt til søndag. Jeg er 99% sikker på at det uansett vil være flere tilskuere ved at finalen arrangeres direkte etter festivaluka enn om den går som et eget arrangement om høsten. Helt til slutt vil jeg bare nevne at jeg, og mange i liket med meg, er i en sånn situasjon med familie at man må velge hvilke turneringer og reiser man skal være med på. Man slipper da å måtte reise bort flere ganger enn nødvendig. Det vil jo være dumt å "diskvalifisere" de som kan spille monrad i festivalen men som ikke kan spille finalen i september, eller?

Bjørn Børre

Reply bottom


Reply top
05. april 2011 10:58:40

Hei!
Eg trur me er nødt til å tenke heilt nytt når det gjeld å kvalifisere seg til NM-par. Slik det er i mange av kretsene deltar no bare dei som trur at dei har ein mulighet til å
kvalifisere seg, alle andre holder seg stort sett vekke. Det er og kun premier til dei som kvaller, som stort sett går til å dekke utgifter ved parfinalen.
Det er jo bare ein vits, når man td i Vestfold har 8 par i km som kjemper om 2 plasser. I skrivende stund er det og bare 10 par påmeldt i Salten, som spiller km til helgen.

Nm-par er den gjeveste turneringen man har i Noreg, og eg synes den skal fortsette å ha eit høgt nivå.

Mitt forslag er at ein deler inn kvalikken i Norge i f.eks 6 regioner. Har selv satt opp eit forslag. Her nemner eg og i parantes antall plasser og medlemmer disse regionene har i år. Plasser på grunnlag av deltakelse ikke tatt med, fordi dei ikke er klare enda.

Regioner :

1. VEST ( Sogn og Fj, Hordaland,Haugaland,Rogaland) ( 14, 1838 ) Spillested f.eks Bergen.
2 SØR ( Vest Agder, Aust Agder, Buskerud, Telemark ) ( 11, 1488) Spillested f.eks Skien
3 ØST ( Vestfold, Østfold , Oslo, Romerike ) ( 15, 2048 ) Spillested f.eks Fredrikstad
4 DALANE ( Møre og R, S.Tr, Hedm og Oppl,Gudbr.dal,Østerdal) ( 11, 1599 ) Spillested f.eks Lillehammer
5 MIDT-NORGE( Midt.Tr, N-Tr, Salten,Helgeland ) ( 8 , 1258 ) Spillested f.eks Bodø evt Tr.heim
6 NORD-NORGE( Lofoten og V, Troms og O, Øst Finnm,V.Finnm (6 , 827) Spillested f.eks Tromsø evt Alta

Viss ein i utg.pk seier at kvar region får 10 plasser, 12 fordeles etter deltaking/mdl.tall og 14 fra NM-Monrad Par. Totalt 86.

På denne måten får kvar region ein kvalik med høy kvalitet og stor prestisje. Håper på 30-40 par i kvar region.

Dei kvalifiserte para representerer fortsatt kretsene sine, og krets/klubb/spillere må dele på utgiftene med finaledeltaking.

Kva så med KM-par? Den arrangeres fortsatt i alle kretser, men er ikke kvalik til NM. Då kan ein premiere 1/4-part av deltakerne i tillegg til
evt spurtpremier og lignende. Kanskje deltar då fleire i KM og? Syns fortsatt det er status å bli Kretsmester.

Regner med eg med dette innlegget får ein del motbør, og ein del støtte. Dei som protesterer vil nok nemne reiseavstander nordpå f.eks.
Derfor bør spillestedene være i store byer med flyplass. Bestiller man tidleg, får en billige flypriser.

mvh
Trond Are

Reply bottom


Reply top
05. april 2011 11:53:12

Et veldig spennende forslag Trond Are. Man kunne absolutt gjort enkelte endringer ang regioner, antall plasser fra hver region etc, men dette forslaget likte jeg godt.

Reply bottom


Reply top
05. april 2011 12:41:58

Trond har mange fine argumenter for sitt syn vedrørende omlegging av NM par. Det er sikkert en av mulighetene. Personlig synes jeg at NM par ikke har vært gjenstand for noen diskusjoner vedrørende endringer. Jeg har inntrykk av at Bridgemiljøet i Norge er tilfreds med hvordan NM par arrangeres. Det som jeg ser som ett "problem" er en avvikling av Kretsmesterskap i tillegg til en "stor" regional kvalifisering. Kanskje er dette spesielt stort problem i Nord Norge med store reiseavstander. Jeg tror at oppsluttningen til ett kretsmesterskap vil bli redusert, om en større regional kvalifisering kommer. Videre tror jeg kvaliteten på "NM feltet" blir svakere ved en større regional kvallik. Når det er 10-14 par som kan kvalle inn fra regioner, tror jeg at "flere" middels par klarer å "karre" seg inn blandt top 14, enn om det er som i dag da man stort sett må være topp 3 for en NM tur. Om dette er negativt eller positivt kan vel diskuteres. Personlig synes jeg det er morsomt om par, som vanligvis ikke kvaller, kunne få en mulighet i en NM finale. Det henger høyt å delta i NM i Norge. Mine synspunkter på dette er at jo sterkere feltet i en NM finale er, jo bedre. Monraden er en fin turnering for å komme seg inn. Det å flytte ut NM par fra Festivalen har jeg egentlig ingen stor motstand mot. Men jeg synes det er en fin anledning for de som ikke "kvaller" å kunne være bakspillere i en NM finale, da er det nok best og holde den i NM uka. Når det gjelder når i NM uka, så er jeg mere på linje med Inger Hjellemarken. NM monrad lag etter NM par, slik at de fleste "blir på Lillehammer" hele uka.

Mvh

Anders Kristensen

Reply bottom


Reply top
09. april 2011 20:11:24

Kanskje det er NM Monrad par som skal fjernes? Det vil automatisk gi høyere deltakelse i KM par i alle kretser og redusere antall spillere og spill i parfinalen. Hvis man i tillegg går tilbake til at et KM par er faktisk en turnering som skal premieres utifra plasseringen, og ikke lik premie til alle som kvaller og ingeting til de som ikke har spilt om kvallikplass, blir det kanskje mer attraktivt å spille KM for de par som av en eller annen grunn ikke kan spille parfinalen.

Reply bottom


Reply top
05. juni 2011 19:15:01

Hva med å kopiere EM. Vekselvis åpent NM og kvalifiseringsNM?

Reply bottom


Reply top
22. august 2012 19:20:06

jeg synes forslaget til Trond Are er veldig bra, men jeg ville gjort en forandring. Hvis man hadde gitt en plass til hver krets hadde man fortsatt kunnet kjempe om mange plasser i de regionene Trond Are nevner her. Da ville fortsatt alle kretsmesterskapene gitt en NM plass. De resterende plassene hadde da fordelt seg slik :

1. VEST ( Sogn og Fj, Hordaland,Haugaland,Rogaland) ( 11, 1838 ) Spillested f.eks Bergen.
2 SØR ( Vest Agder, Aust Agder, Buskerud, Telemark ) ( 7, 1488) Spillested f.eks Skien
3 ØST ( Vestfold, Østfold , Oslo, Romerike ) ( 11, 2048 ) Spillested f.eks Fredrikstad
4 DALANE ( Møre og R, S.Tr, Hedm og Oppl,Gudbr.dal,Østerdal) ( 6, 1599 ) Spillested f.eks Lillehammer
5 MIDT-NORGE( Midt.Tr, N-Tr, Salten,Helgeland ) ( 4 , 1258 ) Spillested f.eks Bodø evt Tr.heim
6 NORD-NORGE( Lofoten og V, Troms og O, Øst Finnm,V.Finnm (2 , 827) Spillested f.eks Tromsø evt Alta.

Her er det altså trukket vekk en plass til hver krets slik at alle kretser blir representert i NM. Statusen vil fortsatt vært der i forhold til KM i de forskjellige kretsene.

Mvh Christian

Reply bottom