Tråd: Poengserier i Ruter

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
20. februar 2016 06:38:52

Kan man linke enkeltresultater til fler enn en poengserie, f.eks en serie for sesongen og en annen for enkeltturneringer

Reply bottom


Reply top
20. februar 2016 09:36:13

Slik databasene er bygget opp kunne dette godt vært mulig, men så vidt jeg kan se har ikke Ruter noen mulighet til å vedlikeholde mer enn en poengserie fra hver turnering.

(Jeg vil for øvrig benytte anledningen til å "reklamere" for mitt program "Poengserier" som kan lastes ned fra min hjemmeside svenpran.net )

Reply bottom


Reply top
24. februar 2016 21:43:34

Det er fullt mulig å kombinere flere poengserier. Men ikke samtidig.

Hvis du har en poengserie over eks 4 kvelder må du kun bruke denne. Når turneringen er ferdig kan du gå tilbake til de 4 kveldene og velge ny poengserie og rapportere på nytt til årsbarometeret. Det fungerer fint for oss ihvertfall happy

Reply bottom