Tråd: OBS! Uheldig valgmulighet ved import av kortfil

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
02. april 2015 10:31:39

Ved to anledninger (helt uavhengig av hverandre) har jeg nå hjulpet arrangører med kortfiler som ble importert feil slik at kortene til Syd og Vest ble byttet om i spillstensilene.

I Ruter finnes det under import av kortfil en egenskap som heter: "Anvend modifisert Duplimatrekkefølge, dvs NØSV i stedet for NØVS".
Tilsvarende egenskap kan velges for alle nye turneringer, da heter den: "Bruk modifisert rekkefølge, dvs NØSV i stedet for NØVS",

Begge gangene jeg har vært involvert i feilsøkingen har denne egenskapen vært aktivert, åpenbart uten at operatøren av Ruter overhodet har vært oppmerksom på det.

Forutsatt at operatøren av kortleggemaskinen har gjort jobben sin riktig (og jeg har ennå til gode å oppleve noe annet) kan jeg ikke se noen grunn til å aktivere denne egenskapen, jeg anbefaler derfor at man er meget påpasselig med at den ikke (uforvarende) blir aktivert!

For øvrig bør man alltid benytte muligheten til å kontrollere spill 1 i filen ved import, men da passe på å kontrollere kortene til Syd eller Vest! (Selv har jeg til nå bare kontrollert kortene til Nord, men det er altså ikke godt nok)

Reply bottom