Tråd: Importere resultater

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
16. oktober 2015 08:27:45

Jeg tester ruter nå for første gang. Har opprettet en turnering 1, og registrert resultater i A og B pulje med felles score.. det funket fint.

Jeg vil kopiere turneringen, og importere navn og resultater. Jeg oppretter en ny turnering 2 med de samme spillerne som i pulje A. Jeg eksportert navnfilen fra turnering 1, og importerte den til turnering 2. Det gikk fint.

Jeg vil nå importere resultater fra turnering 1. Jeg velger 'registrer resultat', går på resultatmeny og eksporterer resultater. Dertetter velger jeg 'registrer resultat' og går på resultatmeny i turnering 2, og importerer resultatene. Resultatene kommer inn, men de er da ikke koblet til noen parnummer -
Det som var spill 1 på 6 bord (altså 6 resultater) i turnering 1, importeres som spill 1-2-3 to ganger uten kobling til parnummer i turnering 2.

Hva er feil ?

Reply bottom


Reply top
27. november 2015 16:33:49

Jeg kjenner ikke den rutinen som du beskriver. Når jeg skal importere resultater fra en gammel turnering så går jeg til Turneringsmeny -Bridgemate Importere resultater -når jeg velger rett database så hentes resultatene derfra

Sjekket litt -Det eksporteres en runde (den som er markert) hver gang. Når du skal importere går importen til merket runde. Dermed blir det viktig at oppsettene er identiske og at det eksporteres og importeres til samme runde. Hver eksport få et unikt navn eksempel ???-2-1.txt, ???-2-2.txt og så videre
Per N

Reply bottom


Reply top
27. november 2015 16:54:28

Det eksporteres en runde i hver eksport og det importeres en runde i hver import dersom du har samme oppsett (samme par på samme bord i aktuell runde)så blir det rett
Per N

Reply bottom