Tråd: "Display"

« 
Forrige emne
|
|

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
16. mai 2014 17:20:07

Hei,
Nå har jeg lastet ned de filene som nevnes i annonseringen av den nye Display-funksjonen og prøver å sette opp (Quick start) min Ruter til å ta i bruk dette verktøyet. Men jeg kommer ikke lenger enn en tom liste hvor jeg skal velge filnavn?

Kan noen "trylle" frem en steg for steg bruksanvisning slik at jeg kommer i gang?

Reply bottom


Reply top
17. mai 2014 04:52:07

Har i egenskaper / display lagt inn hhv 'startliste', 'runderes' og 'sluttres'.
Rename aktuelle mcy- filer som er utpakka i ruter--dokument / display
Velg prosjektør i resultatmeny og generer filene
KJØR _display_a_1 i ruter..utboks, og sim-sala-bim!!!

Reply bottom


Reply top
17. mai 2014 07:07:23

Morten Thunberg (Notodden) kontaktet meg direkte. Han arbeider med en veiledning som synes lovende, men han vil vente med å publisere den offentlig til den er kvalitetssikret. Fornuftig!

Reply bottom


Reply top
23. august 2014 21:10:51

Jeg lastet ned alle filene og fikk det til å virke, men det har ikke vært noen anledning for meg til å eksperimentere mer før forleden dag, da hadde jeg en liten privat turnering.
For å si det rett ut: Sluttresultatet i turneringen ble presentert fint, men runderesultatene med spillstensiler var ikke akseptable, og siste runde med stensiler ble ikke presentert i det hele tatt.

Mitt ruter-oppsett laget ruterinorge-filer samtidig og disse ble OK.

Nå undres jeg om det har kommet noen oppdateringer eller nye filer etter bridgefestivalen, det var antydet i mai at dette kunne skje.

Dessuten er jeg interessert i opplysninger om hvordan presentasjonene ble gjort under festivalen, gjerne med eksempelfiler (.MCY) hvis det ble laget egne filer (andre enn de som er publisert).

( PS.: Jeg benytter swan-oppsett i "display" )

Reply bottom