Tråd: Rekruttering Norge rundt....

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

11179 Petter Haram

Petter Haram


Moderert av:
Harald Berre Skjæran
Reply top
13. april 2011 09:54:04

For et par dager siden kunngjorde NBF plassfordelingen i parfinalen. I ren nysgjerrighet sammenstilte jeg kjapt medlemstallene i de ulike kretsene fra 2009 til 2011 i et excell ark. Det er dyster lesning. Vår egen krets ligger omtrent rett under midten mht utvikling, og har en reduksjon på knapt 8%. Hele listen: http://www.bridge.no/var/fckedito...lemsutvikling/Medlemmstall%20NBF.pdf

Det som er mer interessant å lese er at NBF Oslo har mistet 1/3 av sine medlemmer siden 2009!! Hva er det som har skjedd? Har man hatt ryddesjau i skapene og oppdatert i Spar-TI eller er det en reell nedgang? Dersom dette er reelt vil jo mission number 1 være å snu trenden i hovedstaden for så å øke den.

Mission nr 2, og som forbundet faktisk jobber med, er rekruttering over en lav sko Norge rundt. Av 25 kretser (spesialkretsen ikke tatt med) så er det kun 5 som har en positiv utvikling! Og den som ligger på 5. plass har en økning på 1% over en treårsperiode.... Trist lesning igjen.

Når det gjelder topp tre så bør man forsøke å analysere hva som er årsaken at de øker som de gjør, og at Østfold og Follo som er Norges største krets klarer å holde på medlemstallet og til og med øke det med 52, som isolert sett er den høyeste økningen i alle kretsene i samme periode. Vi vet da at det ikke bor noe mer folk i Østfold og Follo enn i andre fylker i Norge.... Skyldes dette ildsjeler eller enkeltårsaker, eller er det klimatiske og andre forhold som gjør at det blir gull og ikke blir gråstein av alt man forsøker seg på disse stedene?

Vinneren og eneren på listen (prosentmessig) er Aust-Agder, uten at vi kjenner forholden der så godt. Men i nabokretsen Vest-Agder der vet vi jo at det legges ned et flott arbeid i rekrutteringsklubben Ruter 7 uten at det foreløpig har gitt seg utslag i medlemsvekst i kretsen over 3-årsperioden. Vi leser ofte om denne klubben på Kristiansand BK sine sider, der Snorre refererer til turneringer og rekrutteringstiltak.

Salten er en krets jeg kjenner lite til, men det skulle ikke forundre meg om det finnes tilsvarende ilsdsjeler der som på det glade Sør-land.

Uansett, her må det skje en forandring i trenden, ikke bare i Oslo.

Har du en venn, en kollega, en slektning, en nabo, en tidligere venn, en tidligere kollega, en eks-svoger eller lignende som tidligere har vært medlem i klubben? Ring vedkommende og inviter med på en tur i klubben! Det viser seg at det er mye vanskeligere å rekruttere nye medlemmer enn å holde på de gamle som "sklir" ubemerket ut av medlemslistene Norge rundt...

Så var det sagt ja......

Reply bottom


13058 Marianne Harding

Marianne Harding


Moderert av:
Harald Berre Skjæran
Reply top
13. april 2011 10:10:25

Hei Petter,

Interessant lesning, og fint at dere setter fokus på nettopp dette.

Konklusjonen om medlemsutviklingen på landsbasis er helt korrekt, den har vært jevnt synkende de siste 10 årene. Konklusjonen i forhold til enkeltkretser er bare delvis korrekt, fordi det sees på et for kort tidsrom. Aust-Agder og Salten som på din liste er best i klassen har på kort tid klart å snu en negativ trend. Dersom det gode arbeidet fortsetter kan de se lyst på framtiden. Østfold og Follo har hatt en jevnt stigende utvikling siden 2005 og har i mange år gått foran med et godt eksempel på hvordan både organisasjonsarbeidet og rekrutteringsarbeidet bør drives. Vest-Agder er den kretsen som i statistikken din fra 2009 – 2011 blir mest urettferdig behandlet. Det gode arbeidet som legges ned i Vest-Agder gir resultater! Vest-Agder har i dag 40 % flere medlemmer enn for 10 år siden. Gratulerer!

Her er statistikk for hele landet og alle kretser fra 2003 – 2011 (Excel-filen øverst - se også faner for hver region). http://www.bridge.no/var/fckedito...ing/Medlemsutvikling%202003-2010.xls

Mye kan leses ut av denne, og jeg oppfordrer alle til å se nøye på sin krets.

Også veldig interessant det spørsmål du stiller om hva som kjennetegner kretsene som lykkes. Fellesnevneren er et kretsledd som fungerer godt og som har hatt god kontakt med alle klubbene over lang tid. De har hatt et mål og en retning for arbeidet i kretsstyret, og har stimulert til både samarbeid mellom klubbene og godt styrearbeid i den enkelte klubb. Ikke gull av gråstein altså, men gull av langvarig og grundig styrearbeid. Det er interessant å merke seg at i for eksempel Salten, som nå ser ut til å ha snudd en trend, så har kretsleder i løpet av det siste året vært på besøk hos alle klubbene i kretsen.

Da jeg ble ansatt i NBF for ganske nøyaktig 2 år siden, trodde jeg at den viktigste jobben ville være å stimulere klubbene til å utdanne bridgelærere, verve nye medlemmer, få blest om bridgen i media, holde kurs og ta godt vare på de nye medlemmene i klubbene. Med den aldersprofilen vi har på medlemsmassen vår er dette selvfølgelig viktig, men vi har oppdaget to grunnleggende problemer som bør løses først: 1) Grov underrapportering av medlemmer 2) For slapt styrearbeid i krets og klubb. Problem 1) er forårsaket av problem 2). Mange av problemene vi sliter med har sin bunn i at det ikke drives godt nok styrearbeid i klubbene, for det er nærmest umulig for oss å nå fram til medlemmene i de klubbene som ikke har et aktivt styre.

Derfor er dette det neste vi tar tak i. På organisasjonsdagene vil det være kurs i godt styrearbeid. Dette er ment for styremedlemmer i både krets og klubb, og klubbene kan med fordel sende 2 deltakere hver. Her blir det mye spennende, med kurs i styrearbeid, det nye regnskapsprogrammet Ruter og mulighet til å lage egen hjemmeside til klubben.

De nye klubbguidene som utdannes vil være en viktig brikke for å nå fram til klubbene og hjelpe klubbene på riktig vei. Alle kretser bør ha minst 1 klubbguide, og de som enda ikke har meldt på sin deltaker til organisasjonsdagene kan gjøre det nå. I de klubbene som drives godt syns styremedlemmene det er gøy å sitte i styret. De lykkes med arbeidet, og hvem vil ikke være en del av en suksess?

Med vennlig hilsen
Marianne Harding

Reply bottom


Reply top
13. april 2011 10:16:09

Jeg mottatt to mailer fra forbundet, den første med statistikk tilbake til 2000 og en som bygger på statistikk tilbake til 2003. Det beste grunnlaget (tilbake til 2000) plasserte min egen krets på desidert sisteplass sammen med NBF Gudbrandsdal som har mistet 52,1% av sine medlemmer siden 2000. Det kan du se her:
http://www.bridge.no/var/fckedito...emstall%20i%20kretsene%20i%20NBF.pdf

We are talking big numbers here….!! Vi har en del å gjøre både på klubb- og kretsnivå.

Ellers så stiller jeg meg 100 % bak analysene dine Marianne. En av årsakene til at man sliter skyldes alt for dårlig organisatorisk arbeid på krets og klubbnivå, og jeg har tidligere ønsket opplegget om klubbutviklere hjertelig velkomment. I den grad det er mulig burde alle klubber og kretser få tilgang til materialet som benyttes i dette kurset slik at man kan sette seg inn i det og dra nytte av det. Jeg nekter å tro at det ikke finnes minst en håndfull i hver krets som klarer å fordøye kursmaterialet uten å være nødt til å gå på kurset, og som kan være i stand til å implementere det i egen krets og klubb. Et av problemene med å ta slikt på sentrale kurs er tidsklemma som alle sliter med. En god investering ville derfor kanskje være å bearbeide materialet slik at man kan fordøye det uten å ha en foreleser til stede. God investering i den forstand at flere involveres og setter teorien ut i livet, som i neste omgang gir flere medlemmer og bedre levekår for bridge i Norge både administratorisk og ikke minst sportslig. Dette burde ikke koste noe nevneverdig for krets/klubb å få tilgang til. Dette er investeringer for fremtiden for NBF.

Folk har tidsklemma og forholde seg til hver eneste dag. Lange dokumenter og kurs med reiser hit og dit må nedprioriteres dersom man skal få permisjon (med ektefelle/samboer) til å spille en og annen helgeturnering. Slik er det for svært mange. For de som jobber i forbundet må det være et overordnet mål at alt man ønsker å implementere av kunnskap, rutiner, systemer o.l blir så enkelt som mulig og med et best mulig resultat. Og hva er oppskriften på det? Jeg er ikke sikker… NBF har klart å lage flyer om “lær å spill bridge på 1-2-3” på et par sider. Klarer NBF det samme om styre- og organisasjonsarbeid? Det er ikke sikkert, men burde man teste det ut?

For øvrig har Mr. Watz (tror jeg) gjort et godt arbeid i utarbeidelsen av “Veivisern”. Den setter fingeren på de mest elementære gjøremålene i ett klubbstyre og hvordan systematisere og jobbe fornuftig. Bare så synd at den ligger godt gjemt på NBF sine sider, og kun blir tittet på av folk som er opptatt av organisatoriske forhold. Det er de som ikke er opptatt av disse tingene som burde lese dokumentet.

Som jeg også skrev på hjemmesiden vår http://www.bkgrand.com/ så tror jeg det er mange som sklir ut av listene ganske så ubemerket. Styret i Grand lever nå, og i år gjorde vi et årsmøtevedtak i klubben om at spillere som ikke er tilsluttet noen klubb i NBF får spille på våre klubbkvelder men må betale kr. 100,- pr kveld (vanlig kveldsavgift 70, honnør 50). Disse fikk ei heller honnør-rabatt om de var kvalifisert til det. Det var 100 % oppslutning bak vedtaket. På en, to, tre så fikk vi 5 nye medlemmer…. Slik tror jeg det er i ganske mange klubber rundt omkring i Norges land. Det er for mange gratispassasjerer på toget, og vi andre betaler for dem. Det er ubehagelig å ta opp dette, vi vil jo alle kose oss og spille kort når vi møtes, ikke være pripne og regel-ryttere. Dermed får slikt oppstå som fenomen…. Alle klubber skulle tatt en titt i deltakerlistene på klubbkveldene og gjort tilsvarende vurderinger om prisøkninger for ikke-medlemmer av NBF. Da tror jeg det hadde skjedd endringer… Så vil vi sikkert miste noen… Men la gå. Så det du beskriver som “grov underrapportering av medlemmer…” er nok riktig i den forstand at klubbene lar eks-medlemmer komme tilbake å spille uten medlemskap.

Siden vi snakker bridgepolitikk så tror jeg hele organisasjonen er klar for revisjon. Kretsene sliter med økonomi, de blir mindre og mindre med færre og færre medlemmer. Dersom de heller ikke fungerer som bindeledd mellom forbund og klubb (jvnf postulatet om klubbguide “krest og styrearbeid er for dårlig), ja så er det vel kun administrering av Kretsmesterskapene som gjenstår av plikter og gjøremål. Legitimerer i så fall det et eget nivå i bridge-Norge? Neppe… Vi skriver 2011 nå, og det å informere 25 kretser eller 450 klubber er akkurat like komplisert. Man bruker mail. For 20 år siden måtte det postgang til. Tidene forandrer seg og kommunikasjonsmessig har vi tatt kvantesprang på få år…. Kanskje vi da skal ta et lite organisatorisk hopp, ikke nødvendigvis et kvantesprang? Hansken er kastet….

Reply bottom


Reply top
13. april 2011 19:32:19

Veldig flott Initiativ Petterhappy

Vi trenger virkelig å få satt fokus på organisasjonstvikling.

Vi bridgespillere er opptatt av å spille bridge ( som er en tidkrevende hobby), en gang i året har vi årsmøte, dette får en unnagjort i full fart slik at vi igjen kan komme i gang med spillingen. Klubbarbeidet, rekruttering etc.. synes vi er en selvfølge, så lenge noen andre tar seg av dette. Slik har det vært så lenge jeg kan huske. Tror det er en god ide å allerede på nybegynnerkurset gi dem informasjon om vår organisasjon og involvere dem så tidlig som mulig.

Vi ser heldigvis at mentaliteten endrer seg og flere nye "ildsjeler" rekrutteres, dette er en prosess som vi må ha fokus på og være innstilt på vil ta tid.

Vi har Kretsting på førstkommende fredag, til nå vet jeg om over 20 delegater, veldig mange nye. Fantastisk flott og gir et virkelig håp om at vi er på offensiven..

Reply bottom


Reply top
14. april 2011 11:42:02

Heia

Jeg begynte å spille bridge i fjor etter et opphold på nesten 30 år - hadde et lite tilbakefall i 88 - 90, men har nok ikke spilt særlig mye siden rundt 1980- tallet. Den gangen var det tre puljer hos BK33 i Tromsø, i tillegg til at det var minst 4 andre aktive klubber som spilte sine klubbkvelder - mix-klubben, studentene og Tromsø Bridgeklubb som eliteklubben. Jeg startet min bridgespilling i Vadsø, og hadde fantastiske kursholdere der i 77 - 78 når jeg gikk på kurs. I klubben i Vadsø møtte man gode spillere, og til om med den første norgesmester for par fra Nord-Norge - Rolf Karila kunne man bryne seg mot hver uke i klubben. Flere andre toppspillere spilte hver uke - Alf Jensen, Per Aronsen, Asbjørn Antonsen for å nevne noen. Et utrolig lærerik miljø for en ung bridgespire.
Når jeg i fjor ble med igjen i Sjøvegan Bridgeklubb, så er ambisjonene å kose seg med bridge, spille noen nære turneringer, samt litt serie og NM kamper for lag. Når jeg nå drar litt rundt, ser jeg jo de samme fjesene som for 20 og 30 og 40 år siden(var kortgutt på Vadsøturneringen) – svært få nye og – mange er borte. I Tromsø er yngste medlem i studentenes bridgeklubb 76 !!! Tromsø BK spiller ikke klubbkvelder!!!!! Og det er bare en punlje i BK 33.
Etter å ha vært med på et par NM-runder og litt seriemesterskap hører jeg at svært mange av turneringsspillerne ikke spiller klubb-bridge !!!!! – helt utrolig – hvordan kan man tro at det skal bli rekruttering i bridgeklubbene når ikke engang våre nestbeste spillere vil spille der?? De som spiller seriemesterskap og NM-lag flytter klubber og kretser som de vil – man kan altså spille SM for en krets og NM for en klubb i en annen krets, være medlem i en klubb i en tredje og fjerde krets, og det uten at man en eneste gang trenger å oppsøke et klubblokale for å spille en klubbkveld - kan det bli rekruttering av slikt. Rutiner med overganger er så som så – det burde kanskje være et krav at en spiller var registrert i NBF’s database før en kunne spille for en ny klubb.
Jeg tror at all rekruttering må skje i klubbene – via klubb-kvelder. Det å skape gode og hyggelige (konkurranse) miljøer som også ungdommer kan trives i er helt nødvendig. Dermed burde man kanskje se på om et krav i forhold til NM-lag og SM burde være at disse turneringene var for klubber som avholdt klubbkvelder og der spillerne primært også spilte klubbkvelder.


Eigil Rindstad
Sjøvegan

Reply bottom


Reply top
15. april 2011 13:59:35

Eigil trekker fram en interessant observasjon i dagens klubb bridge. Jeg tror han har et viktig poeng, når han påpeker at klubbene ikke bare lekker spillere pga manglende nyrekruttering og "naturlig avgang" i gruppen tilårskommende spillere.

Erfaringene fra min hjemmebane er at i endel klubber i Østfold og Follo er utviklingen den samme. Rutinerte turneringsspillere slutter å delta på klubbkveldene. Hvorfor dette skjer er foreløpig et ubesvart spørsmål.

Derfor utfordrer jeg like godt her og nå bridgespillere som føler at de er i denne kategorien å gi en forklaring på dette "mysteriet" her på forumet. Kanskje kan vi ta tak i det og få disse spillerne tilbake til klubbene, hvis vi vet mer om årsakene.

Reply bottom