Tråd: BEGYNNERFESTIVAL

« 
Forrige emne
|
|

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
25. mars 2011 10:34:54

Hei!

Eg har fått med meg at NBF treng litt innspel angåande Begynnerfestival. Tenkte eg kunne seie litt her, for at andre og kan få sjansen til å kommentera.

Rubbestadneset BK hadde ein deltakar på begynnerfestivalen i fjor. Ho synes det var greit, men var samtidig litt skuffa.
Det var slik eg forstår det mykje speling og ein fekk testa ulike turneringsformer. Kjekt nok, men når ein reiser på ein slik festival, har ein og eit
ønske om å få ein god del teoretisk påfyll. Dette synes ho det var for lite av.

Når ein går på begynnerkurs lærer ein mykje om meldinger. Det ein lærer mindre om er kva ein gjer når motparten blander seg inn i meldingsforløpet.
Derfor kan ein til dømes snakka litt om NEGATIVE DOBLINGER etc.
Mange av dei som går på kurs no hiv seg og raskt inn på BBO og spiller. Der møter ein namn som RKCB , Splinter, Jacoby/Stenberg.
Kan hende er dette og noko ein kan ta opp.
Elles synes mange at motspill er vanskelig. Dette ser eg allereie er eit tema på årets festival. Det er bra.

Eg er klar over at dei emna eg nemner er vanskelig for dei ferskaste, men nyttig for dei som har spelt nokre månader.
Måten ein kan løysa dette på er at ein differensierer litt og underviser i fleire grupper etter nivå.

Sjølsagt må ein passa på at ein har ein passe fordeling mellom speling og teori.

Lykke til!

mvh
Trond Are

Reply bottom


Reply top
28. mars 2011 15:42:35

Hei Trond Are,

Tusen takk for tilbakemelding angående Begynnerfestivalen. Begynnerfestivalen 2010 var den første av sitt slag, og vi er ydmyke i forhold til tilbakemelding. Vi hadde ca 90% oppslutning på evalueringsskjema(noe vi er veldig fornøyd med), og tar selvfølgelig med oss erfaringene inn i det kommende arrangementet. Til lags at alle kan ingen gjera, men vi gjør så godt vi kan.Tanken med å differensiere kan være en løsning på å tilfredsstille flere, og det har vært til diskusjon. Målet er å ha et tilbud for ferske bridgespillere, der de kan møtes på samme nivå og utvikle seg som bridgespillere. Håper det kommer noen fra deres klubb også på årets Begynnerfestival.

Mvh
Eva Flått
Leder utvalg for Medlemskontakt

Reply bottom


Reply top
28. mars 2011 16:43:37

Et differensiert opplegg som tilfredsstiller både de teori- og spilleorienterte høres besnærende ut. Og det skulle være både tid og plass til å gjøre nødvendige tilpassninger i programmet? Nå ser jeg også at sålenge "begynnerfestivalen" er definert til to dager, så blir det knapt med tid.

Framsetter derfor den "kjetterske" tanke å la intensjonene bak "begynnerfestivalen" utkrystallisere seg i programposter også under hovedfestivalen .
For å være mer konkret tenker jeg f.eks. på å arrangere "temaseminarer" i tilknytning til "ruter-turneringene" eller "sideturneringene".
Det burde da til enhver tid gå an å finne kapable folk som er ledige til å ta på seg slike oppdrag.

Da ville vi kanskje få "begynnere" til å ta veien innom festivalen hele uka?

Synspunkter????

Reply bottom


Reply top
29. mars 2011 11:32:46

Hei Trond Are.

Takk for tilbakemelding om Begynnerfestivalen. I fjor var første året Begynnerfestivalen ble arrangert, og selv om tilbakemeldingene i all hovedsak var positive, så ser vi at det var noen startvansker og vil forbedre dette i år. Vi tar med oss erfaringene og evalueringene fra fjoråret videre.

Du peker på et viktig poeng med at en møter mye nytt når en spiller turnering. Fremmede navn (RKCB, Splinter, negative doblinger) og ikke minst en egen kultur for hvordan en skal oppføre seg. Hvor skal en melde seg på? Hvordan fyller vi ut et systemkort? Får vi straff hvis turneringsleder blir tilkalt? Enkelt og selvfølgelig for oss som har spilt lenge, men det kan være terskelen som gjør at nye lar være å melde seg på en turnering. I år vil vi trene på og avmystifisere dette med turneringsdeltakelse for deltakerne.

Ellers vil programmet i år vil bli justert i henhold til evalueringene vi fikk i fjor. I forhold til teoridelen gikk svarene i alle retninger - for mye, for lite, for lett eller for vanskelig. Det gjenspeiler nettopp det du sier, at læringskurven i starten er så bratt at nivået til en som nettopp er ferdig på kurs og en som har spilt i klubb i et år er radikalt forskjellig. Derfor vil det ikke bli flere teoribolker i år, men den individuelle veiledningen vil bli tettere. Vi kommer til å samarbeide tett med bridgelærerutdanningen, og på den måten håper vi å få tilrettelagt opplæring som passer både de som er helt ferske fra kurs og de som har spilt et år eller to i klubben.

Å dele opp i grupper etter hvor lenge de har spilt er en god idé. Det vil absolutt komme i betraktning dersom deltakerantallet blir høyt nok. Likevel håper vi at årets løsning der de nye bridgelærerne veileder individuelt vil dekke dette behovet.

Vi som arrangør vil prøve å være tydeligere på hva som er målet med festivalen, slik at deltakerne får innfridd forventningene og opplever å få det de er lovt. Årets arrangementskomité (Trude Selfors, Anette Vaagland, Eva Flått og Marianne Harding) vil legge seg i selen for å innfri de forventingene vi selv blir med på å skape.

Til Per: Stemningen, samholdet og spenningen på Bridgefestivalen er helt unik. Har en først opplevd det, så vil en ha mer. Derfor er et av våre mål å integrere de nye bridgespillerne på den vanlige Bridgefestivalen. Første skritt på veien er at avslutningsturneringen på Begynnerfestivalen, "Begynnerfestival spesial", er lagt til lørdag 30. juli i Håkonshall. Turneringen spilles parallelt med NM mix, og deltakerne på Begynnerfestivalen blir en del av hovedfestivalen. Deretter følger det ruterturneringer hele uka. Dersom signalene fra årets deltakere er at de kunne ønsket å være enda lengre dersom opplegget var bedre tilpasset, ønsker vi selvsagt å se på mulighetene for å få til dette neste år.

Reply bottom