Tråd: Bridge og alkohol

« 
Forrige emne
|
|

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
27. januar 2011 12:02:35

Hvordan skal en arrangør forholde seg til folk som åpenbart har tatt seg en bayer eller to mens en turnering pågår?

Direkte rødt kort? Nulltoleranse altså? Hva med at man da får en wo og massiv kritikk for at man viser ut en som har tatt en øl eller to, en utvisning er ødeleggende for turneringen og ødeleggende for bridgens rykte. Hva med å gi beskjed at nok er nok, personen har jo ikke oppført seg dårlig fordi om han har tatt en øl eller to og at man forventer at alkohol ikke blir rørt mer mens turneringen pågår, rører han det da er det rett ut. Til slutt kan man si at man ikke ønsker denne personen tilbake i denne turneringen til neste år?

Det er ikke bare bare å vise folk ut heller selv om det burde være en enkel sak å gjøre det. Jeg har hørt at man blir kalt for mye når man er streng på disse reglene, alkoholpoliti er ett av "klengenavnene" du må regne med å få da. Ikke kan jeg tenke meg er morsomt å bli kalt slike ting heller.

TL i Bergen ble ett offer i da han ble skjelt ut for at han ikke viste ut et par som de trodde hadde nytt alkohol denne dagen, slik det ble vurdert så hadde ikke disse personene drukket denne dagen. Men en innrømmet at han kunne ha drukket en øl litt seint på natten og at han ikke hadde sovet, jeg ser ikke at det er noe "kriminellt" som har skjedd og da kan man ikke utvise?

Alkotester? Skal vi virkelig synke så lavt at vi må innføre alkotester på bridgeturneringer for å tilfredsstille de som mener at det er en mulighet for at det er nytt alkohol?

Mitt råd til de som arrangerer er at om man har nulltoleranse og gir beskjed om det på forhånd!

En lignende beskjed ble gitt i Bergen, responsen fra en landslagspiller fra en nasjon jeg ikke skal si navnet på hånlo av denne beskjeden, en utrolig oppførsel. Ikke rart vi sliter med rekrutteringen når man reagerer slik på en beskjed som burde applauderes.

Jeg har ikke tatt opp temaet overstadig beruset om noen skulle tro det, der burde det være nulltoleranse, helt klart.

Jeg er i hovedsak ute etter måter du mener vi skal reagere på, ja hvordan kan man møte alkoholen i døra.

Reply bottom


Reply top
27. januar 2011 12:47:02

Jeg tror vi må ha retningslinjer fra forbundet for hvordan dette skal håndteres. Som du sier blir det fort personlig hvis en TL skal bestemme dette på egen hånd. Da kommer mange ekle vurderinger inn i bildet. Vennskap med spillere, respekt for toppspillere osv. Noe av det viktigste i en håndtering av dette er at det er likhet for loven. Årsaken til at dette har blitt et aktuelt tema er ikke at folk tar seg en øl i pausen, men at noen møter synlig beruset til spilling. Hvis ikke en relativt løssluppen håndtering av regelverket virker må det nok litt sterkere reaksjoner til... Tror du har rett når du skriver at turneringer på forhånd kan gi beskjed om dette. Det bør da være enkelt å forholde seg til!

Reply bottom


Reply top
27. januar 2011 15:55:09

Det ble til festivalen sommeren 2009 laget forskrifter som ble publisert. De samme forskrifter ble publisert i forkant av festivalen 2010. Her: http://bridgefestival.no/doc/2010/Velkomstbulletin__nett.pdf (side 11). Disse ble laget spesielt til festivalen, men det bør ikke være noe hinder for at de skal fungere for andre turneringsarrangører/turneringer som er i regi av et av NBFs organisasjonsledd.

Reply bottom


Reply top
31. januar 2011 17:31:50

Jeg var en av de som jublet da alkoholforbudet ble innført under Bridgetinget i 2008, Selv om mange såg en del av de praktiske problemene ved en resolutt gjennomføring.

Har mange hatter som styremedlem sentralt , kretsleder og som arrangør av flere turneringer. Uttaler meg nå som arangør.

Vi deler en fantastisk hobby og synes det er ubegripelig at vi ikke er flere enn 9168 medlemmer, en (av mange) grunn kan være alkoholbruken. Opp gjennom årene har jeg gang på gang hørt at foreldre ikke ønsker å rekruttere sine barn til et miljø der bruken av alkohol er svært fremtredene.

Hovedinntrykket i turneringssammenheng de siste årene er at forholdene har forbedret seg betraktelig, men at de enda er vanskelig å få full kontroll på hver enkel deltaker. Enkelte turneringer i vår krets avvikles uten at noen en gang tenker på alkohol. Selve settingen har svært mye å si.

Forbudet innebærer nulltoleranse for alkohol, dette er etter min mening den eneste veien vi kan gå skal vi klare/ha vilje til å rekruttere nye. På veien kommer il å miste noen.

Selv om regelverket ikke levner noen tvil, kan den praktiske tilnærmingen i forhold til håndhevelsen være problematisk, særlig ut fra at svært mange av har en holdning om at det må være "tilforlatelig" å ta seg en øl eller to. Bare ikke direkte fyll.

Jeg ser dette som en prosess. Det at vi får dette som et diskusjonstema som en del av denne prosessen. Viktig at vi får en god debatt på dette.

Hovedansvaret for å overholde alkoholforbudet mener jeg må ligge hos den enkelte deltaker. Regelverket levner ingen tvil.
Skal vi virkelig få bukt med alkoholen, må vi skape en holdning/forståelse for at det faktisk ikke er tilforlatelig med en øl eller to for hyggens skyld. Så lenge denne holdingen eksisterer vil vi også slite med grensesettingen.


En ide kan kanskje være at vi som er turneringsarrangører innfører en felles praksis for håndhevelsen der vi rapporterer til hverandre om hendelser? Dermed kan vi utelukke spillere som har medført et problem under turnering, slik at denne ikke får anledning til å delta i andre større turneringer?

Kanskje kunne vi få nedsatt et "spillerutvalg" under turneringen som har som oppgave på vegne av arrangørene å håndheve regelverket. Da innfører en et viss selvjustis, slik at det faktisk blir poengtert at dette er et felles ansvar ( ikke bare arrangør/TL sitt ansvar)

Vel blåst i Bergen Akademiske, veldig mange tilbakemeldinger om at dere fikk til et fantastisk flott arrangement.

MVH

Karl Olav Hansen

Reply bottom


Reply top
01. februar 2011 06:57:00


Presisere at alkoholforbudet gjaldt i FP - turneringer også før 2008.

MVH

Karl Olav

Reply bottom


Reply top
24. mars 2011 22:35:22

Ble overrasket og skuffet i årets Hortenfestival der spilleren i et av parene vi møtte ganske sent i turneringene var mer enn bare litt beruset uten at det fikk konsekvenser, kanskje fordi makker var en person som har hatt verv for forbundet de senere årene.

Reply bottom