Tråd: Alert og streng dom.

« 
Forrige emne
|
|
Neste emne
 »

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
26. april 2011 13:57:47

Hei,

Også i de lavere divisjoner blir det spill som for konsekvenser for slutt resultatet og i årets 3. divisjon i Skien dukket dette spillet opp.

Øst-Vest i sonen. Vest gir

Vest:
54
AT87
64
AT754

Nord:
K96
QJ95
AKT98
J

Øst:
AQT82

Q7
K98632

Syd:
J73
K6432
532
QNS ØV Kontrakt Sp Stikk NS. ØV. NS. ØV.
9 6 5 Spar Ø 9 200 0 9.0 -9.0
4 2 2 Hjerter N 8 110 0 7.0 -7.0
6 9 2 Hjerter N 8 110 0 7.0 -7.0
5 1 2 Ruter S 8 90 0 6.0 -6.0
3 10 4 Hjerter N 8 0 100 2.0 -2.0
8 7 4 Hjerter N 8 0 100 2.0 -2.0
2 4 4 Hjerter D N 8 0 300 -4.0 4.0
10 3 5 Hjerter D S 8 0 500 -8.0 8.0
7 8 5 Kløver V 11 0 600 -10.0 10.0
1 5 5 Hjerter D N 7 0 800 -12.0 12.0


Det aktuelle som skjedde ved bord var:
Vest: Pass
Nord: 1 ruter
Øst: 1 spar! ( Jeg skjønner at det prioriteres 5 kort edel, men her ble jo gullegget lagt.)
Syd: 2 hjerter (ikke krav, ble ikke alertert.)
Vest: Pass
Nord: 3 Hjerter
Øst: Pass
Syd: Pass
Vest: Spør hva 2 hjerter betyr, før han passer.

Turneringsleder blir tilkalt før spillet settes i gang, og vi blir informert om å spille spillet ferdig, før han vil gjøre opp en eventuell dom.

Spillet spilles, til 8 stikk. 50 øst-vest.

Øst-vest klager inn spillet og TL dømmer spillet til 5 hjerter x i syd, 500 øst-vest. (Vi er lag 10)

Dette gjøres kun på bakgrunn av en kikk på øst-vest sine kort, og med åpne kort står jo naturligvis både 4 spar og 5 kløver på 19HP.
Men kan det i det hele tatt meldes, selv med alert av 2 hjerter?

TL tar ikke hensyn til reglementet om alert, som sier at:
TL må være svært varsom med å gi erstatning for manglende alert av meldinger som er beskrevet på forsiden av systemkortet.

Jeg er veldig forståelsesfull for at all informasjon rundt meldinger skal komme til dag for motparten, men man må kanskje si at regelverket kan tolkes forskjellige her.
Når det er snakk om 12 spills lagkamp, er motparten pliktig til å sette ser inn i motstandernes forside av meldekortet. (Vedlegg IV punkt D)
Er det så opplagt å alertere 2 hjerter da i denne situasjonen?
Regelverket nevner dette som et punkt: Ekte meldinger der det kan være rimelig tvil om kravnivået.
Hvis man ser disse to sammen, er det da noe rimelig tvil om kravnivået???
Systemkortet våres lå tilgjenglig i 2 eksemplarer på bordet, og var beskrevet på forsiden med spesielle avvik High/Low dobling.

Motstanderne vi møte i det aktuelle spille er erfarende spillere med erfaring fra både 2. og 3. divisjon i mange år.
Så her luktet det litt spekulering og forventing om å få i både pose og sekk ut av situasjonen.

Når det gjelder appell utvalgets dom, så forstår jeg at denne ikke kan ankes.
Justeringen fra utvalget er i utgangspunktet grei den, med delt score på det aktuelle spill og det som TL dømt spillet til.
Men det hele spinner ned til at dommen som ble gjort av TL var så streng og urettferdig at vi mistet andre plassen med 0,5IMP pga dette.

Er regelverket tydlig og sterkt nok?

Har dette spillet blitt behandlet korrekt?

Ønsker tilbake meldinger på dette.

Mvh Anders D Paulsen


Reply bottom


Reply top
10. mai 2011 00:44:58

Du lytter til følgende meldinger fra motparten:
1 NT – 2 kl
2 ru – 3 NT
Makker spiller ut og blindemann legger ned kortene.
Du forbeholder deg rettigheten til å protestere på spillet da 2kl ikke ble alertert,
Og på spørsmål etter utspillet forklart som spørremelding, og du ville selvfølgelig doblet hvis 2kl hadde blitt alertert.
Resultatet blir 10 stikk, og du protesterer på spillet for med kløver ut blir det bare 9 stikk.
Jf. LU har du blitt skadelidende på grunn av manglende alert og kan forvente å få justert resultatet til 50% 3 NT 10 stikk fordi du plikter å sette deg inn i motpartens 1 NT-åpning,
og 50% 9 stikk på grunn av manglende alert.
Det er vel fremdeles slik at LU’s avgjørelser skaper presidens??????

Reply bottom