Resultater 2014

Når turneringene kommer inn tildeles alle klubber en puljebokstav i den rekkefølgen vi mottar resultatene. Deretter skåres alle puljene samlet. Parnumret ditt i sammenlagtresultatet blir da puljebokstav + opprinnelig parnummer.

Simultanturneringer - veien til Tromsø

 

Sammenlagtresultat (oppdateres når resultatet er offisielt)


Klubber Par Status Vinnere
September        
Torsdag 4. september 10 127 Resultat offisielt John Vegard Aa - Karl Morten Lunna
Onsdag 10. september 7 64 Resultat offisielt Willy Roger Ottemo - Dagfinn Hamstad
Tirsdag 16. september 23 323 Resultat offisielt Ivar Røynstrand - Finn Fyllingslid 
Mandag 22. september 18 180 Resultat offisielt Wenche Guttormsen - Erik Solberg
         
Oktober        
Torsdag 2. oktober 25 244 Resultat offisielt Svein-Jarle Ludvigsen - Stig Ellingsen
Onsdag 8.oktober 7 68 Resultat offisielt Nils Kvangraven - Snorre Aalberg
Tirsdag 14. oktober 27 354 Resultat offisielt Nils Otto Eliassen - Kjell Gunnar Svendsen 
Mandag 20. oktober 19 186 Resultat offisielt Olav W. Svanholm - Viggo Karlstad 
Torsdag 30. oktober 22 273 Resultat offisielt Fredd Kristiansen - Sveinung Ørjansen
         
November        
Onsdag 5. november 8 81 Resultat offisielt Hallgeir Sanden - Chris André Løften
Tirsdag 11. november 28 359 Resultat offisielt Trond R. Kaggerud - Bjørn Steffen Breirem 
Mandag 17. november 21 186  Resultat offisielt Tor Bakke - Christian Bakke
Torsdag 27. november 22 240 Resultat offisielt Henning Stokkeland - Linda Sørensen 
         
         

 

 

 

April
Simultanturnering 28.4.14 - 15 klubber - 137 par
Simultanturnering 22.4.14 - 19 klubber - 254 par
Simultanuke torsdag - 25 klubber - 302 par
Simultanuke onsdag - 10 klubber - 88 par
Simultanuke tirsdag - 41 klubber - 503 par
Simultanuke mandag - 23 klubber - 225 par
Simultanturnering 3.4.14 - 9 klubber - 127 par
 
Mars
Simultanturnering 24.3.14 - 10 klubber, 103 par
Simultanturnering 18.3.14 - 17 klubber - 217 par
Simultanturnering 12.3.14 - 5 klubber, 48 par
Simultanturnering 6.3.14 - 11 klubber, 165 par
 
Februar
Simultanturnering 24.2.14 - 12 klubber, 141 par
Simultanturnering 18.2.14 - 19 klubber, 233 par
Simultanturnering 12.2.14 - 7 klubber, 73 par
Simultanturnering 6.2.14 - 14 klubber, 158 par
 
Januar
Simultanturnering 27.1.14 - 13 klubber, 146 par
Simultanturnering 21.1.14 - 18 klubber, 20 puljer - 260 par
Simultanturnering 15.1.14, 5 klubber, 134 par
Simultanturnering 9.1.14, 15 klubber, 227 par