Oppsett SM 2013-14

I lagsammensetninger betyr rødt lagnavn at vi ikke har mottatt melding om hvem som spiller på laget. Eventuelle spillernavn er da fra i fjor.
Grønt lagnavn betyr at vi har mottatt melding om hvem som spiller på laget. Grønt spillernavn betyr at vedkommende spiller er registrert som medlem av kretsen laget representerer, mens rødt spillernavn betyr at medlemskap i riktig krets mangler.

Systemkort 1. divisjon

Buskerud 1 Allard-Jensen
Buskerud 1 Evjen-Smith
Buskerud 1 Røren-Saur
Hordaland 1 Bentzen-Rasmussen
Hordaland 1 Charlsen-Hoftaniska (old)
Midt-Trøndelag 1 Erichsen-Skjetne (old)
Midt-Trøndelag 1  Grøtheim-Tundal
Midt-Trøndelag 1 Livgård-Aa
Midt-Trøndelag 2 Austberg-Berg
Midt-Trøndelag 2 Berg-Simonsen
Midt-Trøndelag 2 Hornslien-Høyem
Midt-Trøndelag 3 Berg-Kippe
Midt-Trøndelag 3  Bogø-Græsli
Midt-Trøndelag 3 Eide-Våge
Møre og Romsdal 1 Berset-Ekren
Møre og Romsdal 1  Kindsbekken-Voll
Møre og Romsdal 1 Kvangraven-Lie 
Oslo 1 Furunes-Mikkelsen (old)
Oslo 1 Jensen-Schjelderupsen
Oslo 1 Lillevik-Ludvigsen
Rogaland 1 Brogeland-Sælensminde (2007)
Rogaland 1 Hauge-Helness (old)
Rogaland 1 Helgemo-Helness (old)
Rogaland 1 Helgemo-Kristoffersen
Vest-Agder 1 Bogen-Aalberg
Vest-Agder 1 Fuglestad-Harding
Vest-Agder 1 Mæsel-Mæsel
Vest-Agder 2 Baumann-Hildal
Vest-Agder 2  Brekka-Høiland_norsk
Brekka-Høiland_EBU
Vest-Agder 2 Hansen-Svindahl
Østerdal 1 Evenstad-Larsen
Østerdal 1  Ovesen-Sætre
Østerdal 1 Skoglund-Skoglund (old)
Østfold og Follo 1 Anderssen-Marstrander
Østfold og Follo 1  Ovesen-Thoresen