Sommerbridge 2020

Oversikt ove klubber som arrangerer sommerbridge - live eller på BBO - finnes på vår sommerbridgeside.

Sommerbridge 2020

Det er klubbene selv som oppdaterer oversikten - via Klubbadministrasjon.