Planer for avvikling av SM 2021

Styret i NBF har i styremøte 1-21 vedtatt en plan for hvordan NBF skal få avviklet de utsatte helgene i SM2021.

Planer for avvikling av SM 2021

Som tidligere annonsert i nyhetssak og i epost til alle lagkapteiner er også andre helg av SM2021 utsatt. 

Det betyr at man i planleggingen for hvordan dette skulle gjennomføres måtte ta høyde for at begge helger skulle avvikles.

Utvalget for turneringsvirksomhet hadde møte 14. januar og lagde et forslag som styret i all hovedsak har sluttet seg til. 

1. og 2. divisjon:
- Planlegges avviklet over en langhelg (12)13. - 16. mai 2021 (Kristi himmelfartshelgen). Litt avhengig av hvor mange dager man benytter og hvor tøft programmet settes opp, så kan man avvikle full serie over tilnærmet samme spillantall som opprinnelig.
Arrangørsted jobbes det med i disse dager - vi håper det vil la seg gjøre på Lillehammer. 
Endelig avgjørelse om det lar seg gjøre vil bli tatt senest 15. mars - alle bes vente til da med å bestille reise/opphold. Senere avlysning kan selvfølgelig måtte skje om smittesituasjonen skulle tilsi det. 

3. og 4. divisjon:
Avviklingen vil bli planlagt sammen med kretsene i et møte i månedsskiftet februar/mars, men styret håper at kretsene kan avvikle divisjonshelgen over 1 helg enten 28. - 30. mai eller 4. - 6. juni. Styret legger opp til at det skal være fleksibilitet dersom kretsen ønsker andre løsninger.
Utgangspunktet er at man reduserer antall spill slik at man får gjennomført hele arrangementet over 1 helg (for de 4 puljene som arrangerte i høst vil det bli ordinær andre helg). 
Endelig beskjed kommer etter møtet med kretsene. 

Startkontingenter:
Det vil bli redusjon i startkontingeter dersom planen over lar seg gjennomføre. Dette kommer vi tilbake til. 

Hva om planen over ikke lar seg gjennomføre?
Om ikke planene over lar seg gjennomføre er styret innstilt på at man skal fullføre SM2021. Det vil da først bli sett på muligheter for avvikling i september. Først og fremst live, men subsidiært ved avvikling online. Vi ønsker å spikre eventuelle helger for dette så fort som mulig, og kommer tilbake til dette.

Bestilte billetter til utsatt andre helg:

Forsøk å få igjen pengene for disse billettene - det er ofte gode muligheter for det pga koronarestriksjoner nå. Alternativt kan de ombookes til de nye tidspunktene for 1. og 2. divisjon.
For 3. og 4. divisjon er det vanskeligere, da tidspunkt må avklares sammen med kretsene. Men siden det er i all hovedsak lokal deltakelse gjelder dette særdeles få.  

NM for klubblag:
Finalen skulle i utgangspunktet avvikles i Kristi Himmelfartshelgen. Denne blir nå mest sannsynligvis flyttet til helgen etter og avvikles i sammenheng med Bridge for Alle på Storefjell. 
Endelig avgjørelse foreligger om kort tid.

NM for dame- og veteranlag:
Utsettes inntil videre - man ser på muligheten for avvikling i løpet av høsten på et senere tidspunkt.