2. helg av SM utsatt

På bakgrunn av smitteutvikling i landet, myndighetenes tiltak og prognoser og NBFs rolle som ansvarlig arrangør må vi dessverre utsette 2. helg av SM 2021. 

2. helg av SM utsatt

Utsettelsen gjelder for alle fire divisjoner.

Utvalget for turneringsvirksomhet (UTV) skal i møte førstkommende mandag diskutere hvilke muligheter som finnes for å fullføre SM2021. Nærmere info om hvilke planer som blir vedtatt i møtet, og i styremøtet i NBF 23. - 24. januar, kommer i etterkant av styremøtet.

NBF er veldig lei seg for at vi atter en gang må utsette. Vi vet at mange kretser og ikke minst spillere så frem til å kunne møtes for et slag bridge i månedsskiftet jan/feb, men som tidligere må helse gå først. For øyeblikket er det også slik at maksimalt antall deltakere i denne type arrangement er 10, og vi har god grunn til å tro at antallet ikke vil oppjusteres i særlig grad før arrangementene skulle funnet sted. I motsetning til utsettelsen av 1. og 2. divisjon i høst, så var avgjørelsen om utsettelse denne gangen langt enklere. 

Vi oppfordrer alle som ønsker å spille lagbridge om å melde seg på NBF Realbridge lag!