NM og KM par 2020

I tråd med at samfunnet gradvis gjenåpnes, kan vi nå planlegge gjennomføring av NM semifinaler (KM par) og NM par 2020.

NM og KM par 2020

Smittevern er imidlertid fortsatt helt essensielt, og Utvalg for Turneringsvirksomhet har av den grunn vedtatt lempinger av reglene for hvordan KM par kan arrangeres. Den enkelte krets må gjøre de vurderinger som trengs i forhold til gjennomføring av sitt mesterskap.

Reglementsendringer

  1. Det er en forutsetning at arrangementene gjennomføres i tråd med NBFs råd og anbefalinger angående klubbspilling (https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/NBFs-raad-og-anbefalinger-angaaende-klubbspilling).


  2. Kravet til antall spill reduseres til 50.


  3. Ved monrad senkes kravet til minimum antall runder fra 14 til 12.

  4. Avkortet turnering etter ¾ av rundene tillates. UTV kan innvilge ytterligere avkorting etter søknad.

  5. Det tillates å avvikle NM semifinale på BBO, som Howellturnering (evt. avkorta). Det må søkes spesielt om dette, og tiltak for å unngå kommunikasjon med makker må være på plass.

Utgangspunktet for de lempinger i reglementet som innføres er smittevernhensyn. Reduksjon av antall spill og runder er for å redusere antall personer man er i kontakt med - for å redusere eventuell smittespredning så godt som mulig.