NM for klubblag - trekning 3. runde

Trekning av 3. runde i NM for klubblag 2023 er foretatt.

NM for klubblag - trekning 3. runde

Trekninga ble foretatt live på Teams i dag.

Trekning og kontaktpersoner er publisert på vår NM-side.

Fristen for avvikling av 3. runde er søndag 15. januar. Kampene går over 36 spill (lagene kan bli enige om å redusere dette til 32.)