NM for klubblag 2022 - trekning 3. runde

Trekning av 3. runde er foretatt - den ble sendt live på Teams.

NM for klubblag 2022 - trekning 3. runde

I henhold til turneringsreglementet er dette i utgangspunktet spilledato for kampene, men lagene har selvsagt mulighet til å avtale et tidligere kamptidspunkt.

Fra og med 3. runde er det også mulig å søke om utsettelse, dersom det viser seg helt umulig å finne et kamptidspunkt innafor fristen. Søk i så fall om dette i god tid – søknad sendes Harald Berre Skjæran. Begge lag skal være enige, og kamptidspunkt for utsatt kamp skal være avtalt og opplyst om i søknaden.

Kampene i 3. runde spilles over 36 spill. Lagene kan bli enige på forhånd om å redusere dette til 32.

Kamper på RealBridge

Lagene kan bli enige om å spille kampen på RealBridge i stedet for å spille live. Da bestiller dere oppsett av kamp hos Harald Berre Skjæran– helst et par dager før kampdag (eller mer). Oppgi e-postadresse til begge lags kaptein, samt hvem som skal være kampstarter og dennes e-postadresse.

Hvis flere kamper spilles samtidig, settes disse normalt opp i samme «rom». Da bortfaller en eller flere kampstartere, idet én person da starter begge/alle kampene.

Kamper spilt på RealBridge og som er satt opp av NBF, trengs det ikke å rapportere resultatet fra – det hentes direkte fra RealBridge. Dersom dere får noen andre til å sette opp kampen for dere på RealBridge, kan dere sende kamplenka til Harald Berre Skjæran som resultatrapport.

For kamper som spilles live sendes resultatrapportskjemaet (lenke øverst) inn som rapport.