Lagfinalen 2020

Finalen i NM for klubblag 2020 arrangeres 21.-24. mai 2020.

Lagfinalen 2020

Arrangør og -sted er i skrivende stund uvisst, da ingen har søkt om å få tildelt finalearrangementet.

Vi henstiller derfor klubber og kretser om å se på muligheten for å ta på seg dette arrangementet, og eventuelt sende inn en søknad snarest.
Om ingen søker, arrangeres finalen av NBF sentralt.

Siden hvem som er arrangør påvirker antall lag som kvalifiseres via cuprundene, MÅ finalearrangør være på plass før trekning av 3. runde, som foretas 3. desember. Søknad må derfor sendes i "god tid" før dette; absolutt siste frist settes til fredag 15. november.

Før man går i gang med jobben, anbefaler vi at man setter seg godt inn i dreieboka for lagfinalen.