Kvalifisering til EM nasjonslag 2024

EM nasjonslag i fire klasser – åpen, damer, veteran og mix – arrangeres i Herning, Danmark 24. juni – 4. juli. NBF sender lag i åpen-klasse og dame-klassen. I veteran- og mix-klassen vil det bli avholdt kvalifisering for å avgjøre retten til å representere Norge i EM.

Kvalifisering til EM nasjonslag 2024

Kvalifisering: Online på RealBridge

Når: 10. – 12. november 2023
Start: Fredag 10. november kl. 18:00

Format: Avgjøres ut fra påmelding

Påmelding

 • Mixlag
 • Veteranlag - Det er 64 års aldersgrense i 2024, så turneringa er åpen for spillere født i 1960 eller tidligere.
   
 • Påmelding av lag – minst fire – og inntil seks spillere – gjøres på bridge.no. Påmelding kan først gjøres når man har minst fire spillere. Nye spillere (inntil i alt seks) kan etterregistreres.
 • Lagene er påmeldt med bestemte spillere til kvalifiseringen. Det er selvsagt mulig å supplere/endre lagoppstillingen dersom det er en spiller/et par som likevel ikke har anledning til å delta i kvalifiseringen.
 • Spillere som er tatt ut til lagene i klassene åpen og damer til EM nasjonslag kan ikke delta i kvalifisering.

Frist påmelding: 5. november

Spilleberettigelse:

 • Medlem av NBF
 • Være norsk statsborger eller en «Bona Fide»-innbygger i Norge dvs. en person bosatt i Norge med annet statsborgerskap. Her gjelder det bestemte regler, se EBLs Eligibility reglement.
 • «Good standing»
 • Forplikte seg i forhold til reglement for internasjonal representasjon (er under revisjon)
 • Ingen uoppgjorte forhold til NBF.

Forpliktelser og rettigheter: Se oppdaterte retningslinjer for kvalifiseringer.

Økonomi:

 • Spilleavgift for kvalifiseringen 10. – 12. november er 1.000,- kr. pr. spiller. Spillere under 26 år (f. 1998 eller senere): 500,- kr
 • Overskuddet (startavgifter fratrukket arrangementskostnader) av kvalifiseringen går til laget som representerer Norge i EM (og eventuelt påfølgende VM)
 • Spillere må selv betale alle kostnader knyttet til reise, overnatting og mat både under kvalifiseringen og under mesterskap (EM og VM)
 • NBF dekker startavgift i EM og VM samt utstyrer lagene med landslagsskjorter.