Endring i reglementet for NM par

Muligheten til å kvalifisere seg til NM par fra valgfri krets er noe innskjerpet - følgende tillegg er en del av det nye reglementet:

"En spiller som er medlem i forskjellige kretser kan velge hvliken krets han vil forsøke å kvalifisere seg i så fremt han var medlem i kretsen ved medlemsregistreringen 1. november 2009. Dog kan TMU etter søknad fravike dette kravet."

Konsekvensen av dette er at spillere som ønsker å kvalifisere seg i en annen krets enn den de er medlem, må planlegge dette i bedre tid enn før, og sørge for å melde seg inn i aktuell annen krets før 1. november.

Endring i reglementet for NM par