Plassfordeling

  Krets Kretsplass Plassering Deltakelse Totalt  
1 NBF Oslo 1 1   2  
2 NBF Østfold og Follo 1     1  
3 NBF Romerike og Glåmdal 1   1 2  
4 NBF Hedmark og Oppland 1 1 1 3  
6 NBF Østerdal 1   1 2  
7 NBF Buskerud 1 2 1 4  
8 NBF Vestfold 1   1 2  
9 NBF Telemark 1     1  
10 NBF Aust-Agder 1     1  
11 NBF Vest-Agder 1 1   2  
12 NBF Rogaland 1 1 1 3  
13 NBF Haugaland 1     1  
14 NBF Hordaland 1 1   2 +1*
15 NBF Sogn og Fjordane 1 1 1 3  
16 NBF Møre og Romsdal 1     1 +1
17 NBF Sør-Trøndelag 1     1  
18 NBF Midt-Trøndelag 1     1  
19 NBF Nord-Trøndelag 1 1  1 3  
20 NBF Helgeland 1   1 2  
21 NBF Salten 1     1  
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1 1 1 3  
23 NBF Troms og Ofoten 1    1 2  
24 NBF Vest-Finnmark 1     1  
25 NBF Øst-Finnmark 1     1  
    24 10 11 45 +2

 

*) Et par kvalifisert til NM par 2020 måtte melde forfall grunnet kovidkarantene (smitta familiemedlem).
Etter søknad har paret fått delta i finalen i 2021 i stedet.