Deltakelse

Plass Kretsnavn Antall deltakere
Antall
plasser
  10 506  
1 NBF Sogn og Fjordane 50 1
2 NBF Romerike og Glåmdal 32 1
3 NBF Troms og Ofoten 31 1
4 NBF Rogaland 29 1
5 NBF Hedmark og Oppland 29 1
6 NBF Buskerud 25 1
7 NBF Østfold og Follo 24 1
  NBF Helgeland 24 1
  NBF Lofoten og Vesterålen 24 1
10 NBF Aust-Agder 22 1
11 NBF Østerdal 22  
12 NBF Midt-Trøndelag 20  
13 NBF Vest-Agder 18  
14 NBF Øst-Finnmark 17  
15 NBF Nord-Trøndelag 16  
16 NBF Møre og Romsdal 16  
17 NBF Telemark 16  
18 NBF Haugaland 15  
19 NBF Vestfold 14  
20 NBF Sør-Trøndelag 14  
21 NBF Oslo 14  
22 NBF Hordaland 14  
23 NBF Vest-Finnmark 11  
24 NBF Salten 9  

For alle kretser med likt antall deltakende par (plass ti og utover) er det foretatt loddtrekning om rekkefølgen. NBF Aust-Agder er første reserve til ledig plass, fulgt av NBF Østerdal osv. Norgesmestrene i veteranpar har takket nei til å spille NM par; den ledige plassen er således tildelt NBF Aust-Agder