Plassfordeling

Krets Kretsplass Plassering Deltakelse Totalt  
1 NBF Oslo 1 1   2  
2 NBF Østfold og Follo 1 1 1 3  
3 NBF Romerike og Glåmdal 1   1 2  
4 NBF Hedmark og Oppland 1   1 2  
6 NBF Østerdal 1     1  
7 NBF Buskerud 1     1 +1
8 NBF Vestfold 1     1  
9 NBF Telemark 1     1  
10 NBF Aust-Agder 1 1   2  
11 NBF Vest-Agder 1 2 1 4  
12 NBF Rogaland 1   1 2 +2
13 NBF Haugaland 1     1  
14 NBF Hordaland 1 1   2  
15 NBF Sogn og Fjordane 1   1 2  
16 NBF Møre og Romsdal 1   1 2  
17 NBF Sør-Trøndelag 1     1  
18 NBF Midt-Trøndelag 1 1   2  
19 NBF Nord-Trøndelag 1    1 2  
20 NBF Helgeland 1 2 1 4  
21 NBF Salten 1     1  
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1   1 2  
23 NBF Troms og Ofoten 1    1 2  
24 NBF Vest-Finnmark 1 1   2  
25 NBF Øst-Finnmark 1     1  
             
    24 10 11 45 +3

Kretsene har én fast plass hver. Tittelforsvarerne har en friplass. Kretsene med representanter på plass 2-11 i NM par 2016 har ekstraplasser. De ni kretsene med størst deltakelse i KM par får én ekstra plass hver. De fire beste i NM monrad par får plass, i tillegg til norgesmestrene i damepar, veteranpar, juniorpar og mixpar - alle disse på festivalen 2017. Plasser av disse som ikke benyttes (noen er forhåndskvalifisert eller kan/ønsker ikke å spille NM par) tilfaller de neste kretsene i henhold til deltakelsen i KM par. Utover dette tildeles arrangøren to plasser i finalen.