Deltakelse

  Kretsnavn Antall deltakere Antall
plasser
  9 480  
1 NBF Sogn og Fjordane 51 1
2 NBF Rogaland 34 1
3 NBF Oslo 26 1
  NBF Helgeland 26 1
5 NBF Romerike 24 1
  NBF Vest-Agder 24 1
7 NBF Telemark 22 1
8 NBF Østfold og Follo 21 1
9 NBF Buskerud 21 1
10 NBF Nord-Trøndelag 20 1
11 NBF Østerdal 20 1
12 NBF Aust-Agder 17 1
13 NBF Møre og Romsdal 17 1
14 NBF Hedmark og Oppland 17  
15 NBF Lofoten og Vesterålen 17  
16 NBF Gudbrandsdal 16  
17 NBF Sør-Trøndelag 16  
18 NBF Hordaland 14  
19 NBF Vest-Finnmark 14  
20 NBF Vestfold 13  
21 NBF Øst-Finnmark 12  
22 NBF Haugaland 11  
23 NBF Troms og Ofoten 11  
24 NBF Salten 9  
25 NBF Midt-Trøndelag 7  

Plassene 10-11 og 12-15 er fastsatt etter loddtrekning.
Plassene 10-13 har fått finaleplass etter at fire av parene som kvalifiserte seg via EM i Tromsø har takket nei til plass i NM par.