Deltakelse

  Kretsnavn Antall deltakere Antall
plasser
    506  
1 NBF Sogn og Fjordane 54     1
2 NBF Østfold og Follo 34     1
3 NBF Helgeland 28     1
  NBF Romerike 28     1
  NBF Rogaland 28     1
6 NBF Hedmark og Oppland 23     1
  NBF Buskerud 23     1
8 NBF Lofoten og Vesterålen 22     1
9 NBF Nord-Trøndelag 21     1
10 NBF Aust-Agder 20      1
11 NBF Sør-Trøndelag 19      1
12 NBF Telemark 19      1
13 NBF Oslo 19    
14 NBF Møre og Romsdal 19  
15 NBF Øst-Finnmark 17  
16 NBF Vestfold 16  
17 NBF Gudbrandsdal 15  
18 NBF Troms og Ofoten 15  
19 NBF Haugaland 14  
20 NBF Hordaland 14  
21 NBF Vest-Agder 13  
22 NBF Midt-Trøndelag 13  
23 NBF Vest-Finnmark 12  
24 NBF Østerdal 12  
25 NBF Salten 8  

 

Rekkefølgen er trukket for kretser med lik deltakelse.
Kretsene fra 10. plass og nedover er således rangert som reservekretser.