Deltakelse

Krets Kretsnavn Antall deltakere Medlem-mer Prosent av medl.tall Antall
plasser
  7 511 8656 5,90  
25 NBF Øst-Finnmark 14 100 28,00 1
24 NBF Vest-Finnmark 12 111 21,62 1
15 NBF Sogn og Fjordane 45 441 20,41 1
5 NBF Gudbrandsdal 15 152 19,74 1
20 NBF Helgeland 30 312 19,23 1
3 NBF Romerike 28 295 18,98 1
22 NBF Lofoten og Vesterålen 21 229 18,34 1
10 NBF Aust-Agder 24 267 17,98 0
17 NBF Sør-Trøndelag 18 208 17,31 0
4 NBF Hedmark og Oppland 36 489 14,72 0
19 NBF Nord-Trøndelag 22 331 13,29 0
11 NBF Vest-Agder 23 352 13,07 0
1 NBF Oslo 24 388 12,37 0
6 NBF Østerdal 17 275 12,36 0
16 NBF Møre og Romsdal 20 325 12,31 0
8 NBF Vestfold 18 342 10,53 0
21 NBF Salten 10 207 9,66 0
13 NBF Haugaland 12 258 9,30 0
9 NBF Telemark 16 351 9,12 0
18 NBF Midt-Trøndelag 18 402 8,96 0
23 NBF Troms og Ofoten 13 323 8,05 0
7 NBF Buskerud 16 474 6,75 0
14 NBF Hordaland 17 518 6,56 0
12 NBF Rogaland 18 563 6,39 0
2 NBF Østfold og Follo 24 943 5,09 0