Deltakelse

Krets Kretsnavn Antall deltakere Medlem-mer Prosent av medl.tall Antall
plasser
  7 544 8870 6,13  
25 NBF Øst-Finnmark 17 113 30,09 1
15 NBF Sogn og Fjordane 63 444 28,38 1
24 NBF Vest-Finnmark 16 137 23,36 1
5 NBF Gudbrandsdal 16 162 19,75 1
22 NBF Lofoten og Vesterålen 22 242 18,18 1
10 NBF Aust-Agder 23 260 17,69 1
3 NBF Romerike 24 294 16,33 1
20 NBF Helgeland 24 311 15,43 0
17 NBF Sør-Trøndelag 17 230 14,78 0
6 NBF Østerdal 22 317 13,88 0
9 NBF Telemark 26 375 13,87 0
13 NBF Haugaland 18 266 13,53 0
19 NBF Nord-Trøndelag 22 331 13,29 0
11 NBF Vest-Agder 23 358 12,85 0
1 NBF Oslo 26 443 11,74 0
23 NBF Troms og Ofoten 18 335 10,75 0
16 NBF Møre og Romsdal 16 305 10,49 0
8 NBF Vestfold 15 286 10,49 0
21 NBF Salten 10 201 9,95 0
12 NBF Rogaland 26 548 9,49 0
2 NBF Østfold og Follo 39 974 8,01 0
7 NBF Buskerud 20 500 8,00 0
4 NBF Hedmark og Oppland 16 482 6,64 0
14 NBF Hordaland 14 540 5,19 0
18 NBF Midt-Trøndelag 10 416 4,81 0