Plassfordeling

Krets Kretsplass Plassering Medlemstall Deltakelse Totalt  
1 NBF Oslo 1 3 2 0 6  
2 NBF Østfold og Follo 1 1 4 0 6  
3 NBF Romerike 1   0 1 2  
4 NBF Hedmark og Oppland 1   2 0 3  
5 NBF Gudbrandsdal 1   0 1 2  
6 NBF Østerdal 1 2 1 0 4  
7 NBF Buskerud 1 2 2 0 5  
8 NBF Vestfold 1 1 0 0 2  
9 NBF Telemark 1   1 0 2  
10 NBF Aust-Agder 1   0 0 1  
11 NBF Vest-Agder 1 1 1 0 3  
12 NBF Rogaland 1 1 2 0 4  
13 NBF Haugaland 1   0 0 1  
14 NBF Hordaland 1 3 2 0 6  
15 NBF Sogn og Fjordane 1 1 1 1 4  
16 NBF Møre og Romsdal 1   1 0 2  
17 NBF Sør-Trøndelag 1   0 1 2  
18 NBF Midt-Trøndelag 1   1 0 2 +1
19 NBF Nord-Trøndelag 1   1 0 2  
20 NBF Helgeland 1   0 1 2  
21 NBF Salten 1 1 0 0 2  
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1   0 0 1  
23 NBF Troms og Ofoten 1 1 1 0 3  
24 NBF Vest-Finnmark 1   0 1 2  
25 NBF Øst-Finnmark 1   0 1 2  
               
    25 17 22 7 71 +1