Medlemstall

Krets Kretsnavn Antall medlemmer Fratrukket par
bak plassen
Delings
tall
1,2
Delings
tall
 3
Delings
tall
5,5
Delings
tall
 8
Delings
tall
 10,5
Antall
plasser
2 NBF Østfold og Follo 1 004 812 676,67 270,67 147,64 101,50 77,33 4
12 NBF Rogaland 575 383 319,17 127,67 69,64 2
14 NBF Hordaland 545 353 294,17 117,67 2
7 NBF Buskerud 511 319 265,83 106,33 2
4 NBF Hedmark og Oppland 508 316 263,33 105,33 2
1 NBF Oslo 487 295 245,83 98,33 2
15 NBF Sogn og Fjordane 440 248 206,67 82,67 1
18 NBF Midt-Trøndelag 397 205 170,83 1
9 NBF Telemark 355 163 135,83 1
6 NBF Østerdal 347 155 129,17 1
19 NBF Nord-Trøndelag 346 154 128,33 1
11 NBF Vest-Agder 342 150 125,00 1
16 NBF Møre og Romsdal 341 149 124,17 1
23 NBF Troms og Ofoten 327 135 112,50 1
20 NBF Helgeland 302 110 91,67 0
3 NBF Romerike 284 92 0
10 NBF Aust-Agder 280 88 0
13 NBF Haugaland 278 86 0
8 NBF Vestfold 273 81 0
22 NBF Lofoten og Vesterålen 243 51 0
17 NBF Sør-Trøndelag 236 44 0
21 NBF Salten 213 21 0
5 NBF Gudbrandsdal 167 -25 0
24 NBF Vest-Finnmark 135 -57 0
25 NBF Øst-Finnmark 122 -70 0
47 9058 192 1,2 3 5,5 8 10,5  
  Antall >= par bak plass 192 95 22