Folder

Krets Kretsnavn Antall deltakere Medlem-mer Prosent av medl.tall Antall
plasser
  7 539 9058 11,90  
1 NBF Oslo 22 487 9,03 0
2 NBF Østfold og Follo 26 1 004 5,18 0
3 NBF Romerike 32 284 22,54 1
4 NBF Hedmark og Oppland 18 508 7,09 0
5 NBF Gudbrandsdal 15 167 17,96 1
6 NBF Østerdal 22 347 12,68 0
7 NBF Buskerud 22 511 8,61 0
8 NBF Vestfold 8 273 5,86 0
9 NBF Telemark 25 355 14,08 0
10 NBF Aust-Agder 18 280 12,86 0
11 NBF Vest-Agder 22 342 12,87 0
12 NBF Rogaland 25 575 8,70 0
13 NBF Haugaland 19 278 13,67 0
14 NBF Hordaland 23 545 8,44 0
15 NBF Sogn og Fjordane 59 440 26,82 1
16 NBF Møre og Romsdal 17 341 9,97 0
17 NBF Sør-Trøndelag 21 236 17,80 1
18 NBF Midt-Trøndelag 10 397 5,04 0
19 NBF Nord-Trøndelag 18 346 10,40 0
20 NBF Helgeland 25 302 16,56 1
21 NBF Salten 17 213 15,96 0
22 NBF Lofoten og Vesterålen 16 243 13,17 0
23 NBF Troms og Ofoten 23 327 14,07 0
24 NBF Vest-Finnmark 16 135 23,70 1
25 NBF Øst-Finnmark 20 122 32,79 1
      9 058 16 7