Plassfordeling

Krets Kretsplass Plassering Medlemstall Deltakelse Totalt  
1 NBF Oslo 1 4 2   7  
2 NBF Østfold og Follo 1   3   4  
3 NBF Romerike 1 1 0  1 3  
4 NBF Hedmark og Oppland 1 1 2   4  
5 NBF Gudbrandsdal 1   0  1 2  
6 NBF Østerdal 1 1 1   3  
7 NBF Buskerud 1   2   3  
8 NBF Vestfold 1 1 0   2  
9 NBF Telemark 1 1 1   3  
10 NBF Aust-Agder 1   0   1  
11 NBF Vest-Agder 1   1 3  
12 NBF Rogaland 1 1 2   4  
13 NBF Haugaland 1   0   1  
14 NBF Hordaland 1 1 2   4  
15 NBF Sogn og Fjordane 1 2 1  1 5  
16 NBF Møre og Romsdal 1 1 1   3  
17 NBF Sør-Trøndelag 1   0   1  
18 NBF Midt-Trøndelag 1 1 1   3 +1
19 NBF Nord-Trøndelag 1 2 1   4  
20 NBF Helgeland 1   1  1 3  
21 NBF Salten 1   0  1 2  
22 NBF Lofoten og Vesterålen 1   0   1  
23 NBF Troms og Ofoten 1   1   2  
24 NBF Vest-Finnmark 1   0   1  
25 NBF Øst-Finnmark 1   0  1 2  
               
    25 17 22 7 71 +1