Vellykkede organisasjonsdager på Hell

Årets organisasjonsdager ble arrangert på Rica Hell Hotell helgen 4.-6. mars. Totalt 65 personer var samlet på Hell - både deltakere og ledere inkludert.

Arrangementet var delt i to; et turneringslederseminar som i hovedsak tok for seg de nye lovene som trer i kraft i Norge fra 20. juli, og et seminar med hovedvekt på rekruttering, opplæring og bridgelærerutdanning.
En del presentasjoner fra de to seminarene vil bli lagt ut her senere. Bilder finnes ved å klikke på "Les mer" nedenfor.

 

   
Rune Handal under åpningen fredag kveld Tommy Sandsmark foredrar om bridgelærerutdanning
   
Tommy Sandsmark og Ton Koiijman diskuterer.
Allan Livgård, Per Nordland og Ivar Berg i bakgrunnen
Per Nordland med utkast til ny lovbok
   
 Disiplinærkomitéens Lars Eide og Asbjørn Davidsen  Fra TL-seminaret
   
 Fra rekruttering og opplæring  Sven-Olai Høyland mottar NBFs Fortjenestemerke