NBF Organisasjonsdager 2012 - Trivsel i klubben

I "Ny giv i klubben del II" er temaet trivsel i klubben. Rune Væting fra Rekrutteringsklubben Ruter 7 forteller om Ruter 7 2009 - 2012 - fra visjon til virkelighet. Her tar han opp klubbens arbeid, mål, visjoner og virkemidler.

Mer info om NBF Organisasjonsdager 2012

NBF Organisasjonsdager 2012 - Trivsel i klubben