Test av sjøldublering/TOPS i Klepp bridgeklubb 20. oktober

Klubben prøver så godt vi kan å finne trygge og gode måter å spille bridge under et strengt smittevernregime, og hadde derfor lyst til å teste sjødublering på spillekvelden 20. oktober. 

Test av sjøldublering/TOPS i Klepp bridgeklubb 20. oktober

Alternativ til fulldublering - BR TOPS av Sven Pran (artikkel og lenke til programmet)

På grunn av en bug i programmet er det inntil videre viktig å skrive ut alle spillene samtidig, og starte på spill 1.

Maks-grense på 30 par 

Utgangspunktet vårt var at dersom dette fungerte noenlunde tilfredsstillende, ville vi begynne å spille hver tirsdag igjen, annenhver med fulldublering og sjøldublering (klubber i Rogaland spiller for tida bare annen hver uke fordi kretsen ikke kan levere kort oftere. red. anm.). Dette brukte vi sjølsagt også som «gulrot». Startkontingenten var også redusert med kr 20 pr spiller, siden vi ikke har utgifter til kortdublering.

Vi hadde forventa en viss skepsis og lavere påmelding enn vanlig, men hele 26 par meldte seg på, noe som er omtrent som normalt. Vi har en maks-grense på 30 par.

Vi bestemte oss også for å bruke en Mitchell- flytteskjema for ytterligere å redusere smitterisiko fordi nord/syd sitter fast og det derfor blir mindre flytting og hver bridgemate blir bare brukt av en person i løpet av kvelden.

Vi hadde et håp om å klare gjennomføre 24 spill, men var innstilt på at vi kanskje ikke klarte mer enn 21.

 

Klepp BK er en av klubbene i landet som har flest bord i sving på en spillekveld. Rogaland Bridgekrets har kapasitet til å levere kort til klubbene annen hver uke, og derfor testes selvdublering som et alternativ i ukene de ikke har kort. Selvdublering kan også brukes til å supplere med kort dersom man får et bord mer enn forventet på en klubbkveld.

Forberedelser

Vi genererte kortfil i Ruter (ikke helt intuitivt og enkelt, men funka greitt) og skreiv ut kortslipper med Sven Prans program. Det tok overraskende lang tid å skrive ut, klippe opp og sortere slippene og klargjøre disse for 15 bord. (ca 4 timer), men vil forhåpentlig gå litt raskere med rutine neste gang.

Vi bestemte oss også for å bruke en Mitchell- flytteskjema for ytterligere å redusere smitterisiko fordi nord/syd sitter fast og det derfor blir mindre flytting og hver bridgemate blir bare brukt av en person i løpet av kvelden.

Vi hadde et håp om å klare gjennomføre 24 spill, men var innstilt på at vi kanskje ikke klarte mer enn 21.

Spillerne var (i alle fall de fleste) informert om at de måtet ha med sin egen kortstokk. Nye var tilgjengelige for kjøp for kr 30 for de som ikke hadde med seg kortstokk. 

Gjennomføring

Vi orienterte spillerne om prinsippet før kortslipper for sjøldublering ble utdelt.

Kortslipper for hele kvelden legges i en bunke for hver spilleretning på borda. Ingen tar med seg andre slipper enn de som er brukt og ingen begynner å legge kort fra ny slipp før spilleren som skal sitte på plassen/bordet i den aktuelle runden er på plass for runden.

Dersom det oppdages feildubleringer i løpet av spillet annulleres spillet straks og scores 50/50. Det skal ikke brukes tid på å prøve å rette opp eller fordele skyld. Dersom det oppdages feildubleringer seinere, ved f.eks. gjennomgang av spillstensilene, og dette har hatt betydning for spillet, skal dette også korrigeres (50/50). Men dette må gjøres i løpet av spillekvelden. (Om noen f.eks. har plukka en 6-er i stedet for en 7-er og det åpenbart ikke har betydning for meldingforløp eller spill korrigeres ikke). Seinere vil vi handtere/justere feildubleringer mer formelt korrekt.

Ha kortstokken sortert i farger og vær nøye med å plukke rette kort. Det er viktigere å ha rette kort enn å klare gjennomføre 24 spill.

Jan Muri har husket brillene og greier fint å finne fram riktige kort.

Erfaringer

For å klare gjennomføre 8 runder a 3 spill fra kl 18.15 – 22.00 måtte vi klare hvert spill på i snitt litt over 9 minutter (på en vanlig spillekveld med 27 spill bruker vi litt under 8 min i gjennomsnitt pr spill, 18.15-21.45). Som forventa gikk det ørlite saktere enn skjema til 24 og vi gjennomførte 21 spill fra 18.20 – 21.40 (snaut 10 min pr spill) og vi avslutta etter 7 runder, sjøl om vi nok kunne klart 8 nesten innefor tidsramma.

Det ble totalt spilt 260 spill (13 bord a 20 spill, ett gikk ut pga feil i den genererte korfila – 2 like spill). 14 spill gikk ut (ble scora 50/50) pga feildublering av spillere, litt over 5%.

Mitchell har neppe vært brukt i klubben de siste 30 åra, og vi var også litt spente på reaksjonen på dette og to separate resultatlistet (N/S og Ø/V). Få uttalte seg spesilet kritisk til bruken av Mitchell, og en håndsopprekning indikerte at ca 70% syntes det var greitt.

En kjapp håndsopprekning indikerte også at ca 60-65% var innstilte på å spille med sjøldublering igjen om tre uker.

Konklusjon

Alt i alt en ganske vellykka test, med kanskje noe høyere feilprosent enn vi hadde håpa, men det regner vi med blir bedre når spillerne får litt mer rutine på sjøldublering. Dette må vel kunne kalles et «storskala»-forsøk, og vi tror nok kanskje sjøldublering er best egna i små klubber (bl.a. på grunn av det massive forarbeidet ved mange bord) og/eller klubber som ikke er så opptatt av at det skal spilles flest mulig spill på en spillekveld.

Mitchell fungerer OK, også med barometer/Ruter/Bridgemate, men vi vil nok til neste gang prøve å finne en variant som gir ei resultatliste (som på Storefjell).
Vi kommer til å gjøre dette flere ganger, og smittevernmessig må vel en slik turneringsgjennomføring være omtrent det beste som kan oppnås.
 

Artikkelen er skrevet av Bjørn Svela - primus motor i Klepp BK.