Alternativ for fulldublering under klubbspilling

NBF anbefaler at ingen spiller tar i de samme kortene under bridgespilling. For de som har tilgang til å legge egne kort / kjøpe ferdigdublerte kort er dette ingen problem, men for de som ikke har dette betyr anbefalingen mer eller mindre at de ikke får spilt kort. Det vil vi ikke ha noe av - og derfor har NBF etter god idé fra Idd Bridgeklubb laget et alternativ: Klubbkveld som TOPS!

Alternativ for fulldublering under klubbspilling

Klubbkveld som TOPS fungerer på følgende måte:

 • Hver enkelt spiller har sin egen personlige kortstokk (på samme måte som meldeboks)
 • Spillere plukker selv ut de kortene han skal bruke i hvert enkelt spill, og gjennomfører spillet med disse
 • Turneringene spilles om baromater (resultater etter hver runde) og man kan fint bruke Bridgemate om ønskelig
 • Turneringsleder skriver ut kortene til hver enkelt spiller via programmet BR TOPS.

BR TOPS er et lite program laget av Sven Pran som gjør at utskriften og utdeling av kort til spilleren gjøres så enkelt som mulig:

 • Programmet lastes ned og installeres på klubbens PC (programmet ligger som en .zip-fil og må pakkes ut)
 • Kortfilen for kvelden (kan lages via Ruter) lastes inn i programmet
 • I programmet definerer man hvilke spill man vil skrive ut og hvor mange bord man er
 • Programmet skriver så ut ark man bare kan klippe opp og dele ut til spillerne for den aktuelle runden
 • Vi anbefaler at man skriver ut 1 og 1 runde (ved å velge feks spill 1 til spill 3), det gjør det lettere å klippe opp

Idd BK har allerede testet denne måten å spille på, og har gitt tilbakemelding på at det fungerte fint. Det eneste "problemet" er at inntil spillerne blir vant til å plukke egne kort, så kan det ta litt lengre tid enn vanlig. NBF anbefaler derfor at man de første kveldene spiller litt færre spill på klubbkvelden enn vanlig. 

Tips til spillerne:

 • Hold lappen med "dine" kort skjult for motparten og makker
 • Hold kortene din sortert i farger - da går det mye fortere å plukke ut de du skal bruke i det aktuelle spillet
 • Alltid begynn å melde basert på kortslippen - og plukk kortene til spillet underveis i meldingsforløpet
  (det siste tipset sparer en halvtime per klubbkveld)

Tips til TL:

 • Kortfiler kan enkelt lages i Ruter (Turneringsmeny - Vis kortfordelinger - Arkiv - Lag nye spill)
 • Kortfilen lagres lokalt (Turneringsmeny - Vis kortfordelinger - Arkiv - Eksporter)
 • Skriv ut kortene runde for runde på forhånd - ihvertfall de første gangene man prøver
 • TOPS kan fint kombineres med ferdigdublerte kort (feks om man har dubletter til 5 bord, og blir 7 bord). Åpne bare kortfilen i BR TOPS, skriv ut kortslipper og gi til de overskytende bordene.

Giver og soneforhold:

 • Når man ikke har mapper er det ikke så lett for spillerne å vite hvem som er giver og hva soneforholdene på spillene er. NBF har derfor laget en "bordplansje" man kan legge ut hvor dette står tydelig. 
 • Bordplansje PDF
 • Bordplansje Excel

Tilbud på kort:

 • NBF har 10 % ekstra rabatt på kort under korona i Idrettsbutikken. Dette kommer i tillegg til 10 % klubbrabatt (husk å bestille via klubbkontoen i Idrettsbutikken - ta kontakt med de om man ikke har opplysninger om denne)