Dom og suspensjonsvedtak fra NBFs Disiplinærkomité

NBFs disiplinærkomité har den 8. mai utestengt to spillere som er anklaget for å ha utvekslet informasjon under spilling på BBO. Spillerne utestenges individuelt i ett år og tre år som makkerpar.   

Dom og suspensjonsvedtak fra NBFs Disiplinærkomité

Disiplinærkomiteens begrunnelse for dommen er:

Disiplinærkomiteen har etter gjennomgang av 30 spill fra den aktuelle periode kunne slå fast at det underveis i spillingen har vært utvekslet informasjon mellom de to spillerne.
At det har vært kontakt bekreftes av spiller 1*. Ingen av spillerne har bedt om utlevering av underlagsmaterialet. 

Dommen forankres i § 12- 3 underpunkt c; Opptre uredelig eller uhøvisk.
(* navn er anonymisert i denne omtalen)

Det gjøres oppmerksom på at begge spillere kan anke dommen inn for Domskomiteen frem til 22. mai 2020. 


NBFs disiplinærkomité har også 4. mai, i en annen sak, fattet suspensjonsvedtak mot et par hvor det også er mistanke om ulovlig utveksling av informasjon. Det vil i løpet av kort tid bli startet en disiplinærsak mot dette paret. 


(Denne delen er skrevet av NBFs generalsekretær)
NBF ønsker å gjøre alle spillere klar over at det å kommunisere med makker på annen måte enn det som er lov i henhold til bridgelovene, er den groveste forseelsen du kan gjøre i bridge.
Det ødelegger fullstendig grunntanken bak spillet, og straffes derfor hardt.

Samtidig vil vi gjøre alle oppmerksomme på at vi følger med, og vi mottar rapporter fra andre spillere på det som oppleves som mistenksomt. Bridge er et veldig logisk spill, og når ett par eller en spiller gang etter gang har aksjoner som er meget ulogiske, og mer eller mindre alltid treffer rett, så er det med stor sannsynlighet uredelig spill. 

Samtidig er det klart at alle i blant gjør ulogiske ting som blir rett, men de har ingenting å frykte. Det er kun når du "alltid" treffer med de ulogiske aksjonene at vi fatter mistanke, og det er sannsynlig at du jukser. 
Så vår klare oppfordring til alle bridgespillere er å spille som normalt - gjør du ingenting ulovlig, har du heller ingenting å frykte.

Vi ønsker å illustrere ett av spillene som var med i bevismaterialet mot spillerne som nå er utestengt: 

(Trykk på next for å følge spillet)
I dette spillet er det mange ulike punkter som antyder ulovlig kommunikasjon. Først er det Vests pass over 1NT doblet, mange ville nok meldt 2 ruter over makkers opplysende dobling. 
Det kanskje klareste beviset på juks i dette spillet er allikevel Østs utspill av ruter ess. Det er et utspill "ingen" bridgespillere ville valgt. Videre spiller også Øst en liten spar tilbake etter å ha tatt for begge ruterstikkene, merk at Vest legger de to minste ruterne. Det er altså ingen klare signaler om at det skal skiftes spar. 

For de aktuelle spillerne hadde vi mange slike eksempler på ulogiske aksjoner, gjerne i flere ledd, som mer eller mindre hver eneste gang kom ut rett.