Stall

Det er for tiden ingen stall i veteranklassen - lag tas ut direkte til mesterskap.