Juniormedlemmer - NB! Viktig info

Det er viktig at alle juniorer i NBF har betalt kontingenten sin selv i 2019, og at denne betalingen er sporbar (via bankkonto, Vipps bedrift eller kontant i kombinasjon med signert medlemsliste). 

Juniormedlemmer - NB! Viktig info

Hvorfor sporbar betaling?

Hvert betalende juniormedlem i NBF teller med i grunnlaget for nasjonale støtteordninger som går direkte til klubbene som driver juniorarbeid. Så enten klubben din er potensiell mottaker av disse midlene eller ikke, så kan juniorer i klubben din telle med i beregningsgrunnlaget.

Det er superviktig for økonomien til alle juniorbridgeklubber i Norge at vi får med så mange som mulig i beregningsgrunnlaget. Bare for støtteordningen Frifond Organisasjon som NBF tidligere har mottatt midler fra, vil hvert betalende juniormedlem bety mellom 600,- og 1000,- NOK ekstra i potten. Av disse midlene går 95 % rett ut til klubbene igjen, i form av driftsstøtte, prosjektstøtte eller oppstartsmidler til juniorbridgeklubber. 

Forutsetningen for at et juniormedlem skal kunne telle med i beregningsgrunnlaget, er at de individuelt og frivillig har meldt seg inn i klubben, og har betalt en medlemskontingent på minimum 50,- i året. Vi må også kunne dokumentere at denne betalingen har skjedd.

Dette må dere gjøre:

Alle klubber som har juniormedlemmer i 2019 vil bli kontaktet av oss i løpet av kort tid. Først pr e-post, og mange vil også bli kontaktet pr telefon. I mailen vil det stå detaljert hva dere må gjøre, og vi vil også legge ved en medlemliste over juniormedlemmer som er medlemmer hos dere i 2019. I korte trekk ber vi dere om å: 

  • Sørge for at de har betalt medlemskontingenten for 2019. Medlemmer over 16 år må ha betalt den selv (kontant, via egen bankkonto eller Vipps). Foresatte kan ha betalt for de under 16 år.
  • Få signatur på egen medlemsliste for juniorer fra medlemmet og/eller sørge for at betalingen av medlemskontingenten er sporbar (en slik medlemsliste vil bli tilsendt alle klubber som har juniormedlemmer - dere trenger kun å fylle inn for måten betalingen har skjedd og få medlemmet til å signere)
  • Etter nyttår: Fylle ut og sende inn et enkelt årsrapportskjema for klubber. 

Hva regnes som sporbar betaling?

Kun betaling via bankkono, Vipps Bedrift med egen kategori for medlemskontingent, eller kontant betaling i følge med signatur+beløp+dato for innbetaling regnes som sporbar betaling.

Betaling til f. eks. kasserers vipps-konto regnes som kontant innbetaling. 

Om betalingen skjer via bankkonto til klubben, må klubben enten sende inn utskrift av bankkonto-innbetaling, eller ha signatur+beløp+dato for innbetalingen på medlemslisten de får tilsendt. 

Hva om klubben har betalt kontingenten til juniormedlemmet?

I så fall kan de ikke telle med i beregningsgrunnlaget. Og det er fryktelig synd. Det er noen klubber som har årsmøtevedtak på at juniorer har gratis medlemskap, men vi vil likevel be dere det gjelder om å oppfordre dem til frivillig å betale en kontingent på minimum 50,- for 2019 slik at de kan være tellende medlemmer. Vi ber også om at årsmøtet omgjør et slikt vedtak.

Så sant det er mulig, vil vi derfor be dere bruke årets siste måned til å samle inn årkontingenten der denne mangler.

Dere har fortsatt alle muligheter til å støtte juniorene på alle andre mulige vis - med gratis spillekvelder, støtte til turneringer eller støtte til litteratur, materiell, turer eller annet. Men for dem selv og for alle som driver juniorbridgearbeid i Norge, er det viktig at de har betalt akkurat kontingenten selv. Og klubben kan også (med 5+ juniormedlemmer) selv bli mottaker av midler for å støtte lokal juniorbridge-aktivitet.

Hvorfor så rigid i forhold til sporbar innbetaling?

Det er et krav i forhold til alle offentlige støtteordninger til barne- og ungdomsarbeid at betalingen er sporbar. Hvis vi går noen år tilbake, opplevde de at noen av disse ordningene ble misbrukt ved at organisasjoner rapporterte inn fiktive medlemmer. Innbetalingen som kan spores til enkelt-individet skal være en sikkerhet for at ingen vil misbruke disse ordningene igjen. 

Frifond Barn og Unge i 2019 

I 2019 mottar ikke NBF midler til barne- og ungdomsarbeid gjennom Frifond Organisasjon, nettopp fordi vi ikke kunne dokumentere sporbare innbetalinger av kontingenten i 2017 (2017 danner beregningsgrunnlaget for søknadsåret 2019, og det ble ikke godkjent at klubbene betaler en samlefaktura for alle medlemmene - for juniormedlemmene må klubbene dokumentere innbetaling for hver person).

I år må klubber som ønsker støtte til barne- og ungdomsarbeid søke ordningen Frifond Barn og Unge. Både klubber og små grupper som ikke er organisert i klubb kan motta midler her.

Gi din Grasrotandel!

Ved å velge en av juniorbridgeklubbene som din Grasrotmottaker når du tipper hos Norsk Tipping, gir de 7 % av alt du spiller for til klubben. Mange bekker små gir gode driftsforhold for juniorbridgeklubbene.

Søk opp: Helgeland Juniorbridgeklubb eller Sandnes Juniorbridgeklubb for å gi din Grasrotandel.  

God jul - til juniorbridgeklubben fra deg!