4600 dollar inn på juniorfondet

Juniorfondet har fått påfyll av mer enn 40 000 kroner siden april. Tusen takk til alle norske klubber som har vært med på å bidra til dette.

4600 dollar inn på juniorfondet
 
Da BBO stengte for gratisturneringer inngikk NBF avtale med BBO om virtuell klubbspilling på BBO. I åpent videokonferansemøte med klubbene ble det besluttet at alle klubber skulle ta samme sum for spillingen, én BB-dollar. I avtalen med BBO tar BBO 50 % av disse inntektene, mens 50 % tilfaller arrangøren. 
 
Klubbene bestemte at klubbenes andel av denne dollaren skulle tilfalle juniorfondet. Det har vært stor aktivitet i klubbene i vår, og dette har blitt et tilskudd til juniorfondet på 481,48 $ i april og 4155,77 $ i mai. 
 
Neste søknadsfrist for juniorfondet er 1. august. Om juniorfondet.