Organisasjonsdagene junior

Vil du bidra i din egen juniorbridgeklubb? Bli med på organisasjonsdagene junior, der 24 ungdommer fra hele landet møtes for å lære styrearbeid, Ruter, turneringsledelse eller å bli bridgelærer. Det blir gøy, det blir utviklende, og det skjer rett i forbindelse med sommerleiren 2020.

Dato: 23.-26. juli 30.juli - 2. aug. NB! Går som planlagt, arrangementet blir ikke påvirket av begrensninger pga covid-19
Sted: Scandic Lillehammer Hotel
For hvem: 15-25 år
Pris: Alle utgifter, inkludert reiseutgifter etter NBFs reisereglement, er dekket

Påmelding: bridge@bridge.no 

Program

Program torsdag (pdf - felles seminardel)

Program fredag (pdf - delt i tre seminardeler; (a) turneringsarrangøren (b) bridgelærer (c) styrearbeid)

Program lørdag (pdf - delt i tre seminardeler; (a) turneringsarrangøren (b) bridgelærer (c) styrearbeid)

Prorgam søndag (pdf - felles/delt i tre seminardeler)

Hvorfor organisasjonsdagene junior?

Organisasjonsdagene junior skal sette de unge i stand til å skape sine egne bridge-arenaer. Prosjektet tar sikte på å gi 24 ungdommer fra hele landet grunnleggende kunnskap for å kunne drifte sine egne bridgeklubber/skape sine egne turneringer. 

De unge skal læres opp i styrearbeid, og i å være bridgelærere og/eller turneringsarrangører. Seminaret tar sikte på å være så praktisk som mulig, med en blanding av teori, simulering av reelle situasjoner, diskusjon og egenevaluering, samt praktisering av ny-ervervet kunnskap på sommerleir for ungdom. Første delet av seminaret er en generell del som alle deltar på, og i andre del av seminaret velger de en "spesialisering" innen styrearbeid, bridgelæreren, eller turneringsarrangøren.

På kort sikt er målet at de unge involvere seg mer i disse oppgavene i sin hjem-klubb. På lengre sikt, når de flytter for å studere eller jobbe, er målet at de skal etablere egne bridgemiljø for ungdom på nye steder i landet. Organisasjonsdagene junior skal gi dem verktøyet og selvtilliten de trenger for å kunne skape egne bridge-arenaer for og med barn- og ungdom.

Hva er målene?

Målene er:
- 24 seminar-deltakere <26 år fra minimum 6 fylker og fra alle registrerte juniorbridgeklubber i Norge tilegner seg kunnskapen innen sin seminardel
- 8 av seminardeltakerne bidrar i styre eller komiteer i sin lokale klubb høsten 2020
- 8 av seminar-deltakerne bidrar i opplæringsaktiviteter lokalt høsten 2020, der totalt 320 barn/unge blir introdusert for bridge
- 8 av seminardeltakerne bidrar til drift av klubben/arrangement i regi av klubben gjennom turneringsregnskap, turneringsledelse eller planlegging/gjennomføring av ny aktivitet
- 8 av seminardeltakerne blir valgt inn i styret i klubb/krets innen våren 2021
- 8 av seminardeltakerne er autoriserte bridgelærere innen høsten 2020
- 8 av seminardeltakerne er autoriserte klubbturneringsledere innen høsten 2020
 
Prosjektet er støttet av LNU Aktivitetsstøtta
 

Dokumenter til deltakere

Dokument Fil
Hva er en organisasjon? Om NBF og frivillige organisasjoner  pdf
Oppsummering gruppearbeid - roller og kompetanse i klubben pdf
Turneringsarrangøren  
Turneringslederen - rolle, lover og regler pdf
Klubbkvelden. Ulike turneringsformer i juniorbridgeklubben. pdf
Scoring ulike turneringsformer xlsx
Styrearbeid  
Om styrearbeid i en organisasjon. Roller og oppgaver pdf
Et år med klubben pdf
Mal innkalling årsmøte pdf
Mal valgkomiteens innstilling pdf
Mal styremøteinnkalling pdf
Mal styremøtereferat pdf
Forslag fra styret til årsmøtet pdf
Mal regnskap og balanse xls
Mal revisors beretning pdf
Prosjektarbeid pdf
Prosjektmandat