Organisasjonsdagene junior

Vil du bidra i din egen juniorbridgeklubb? Bli med på organisasjonsdagene junior, der 24 ungdommer fra hele landet møtes for å lære styrearbeid, Ruter, turneringsledelse eller å bli bridgelærer. Det blir gøy, det blir utviklende, og det skjer rett i forbindelse med sommerleiren 2020.

Dato: 23.-26. juli 30.juli - 2. aug. NB! Går som planlagt, arrangementet blir ikke påvirket av begrensninger pga covid-19
Sted: Scandic Lillehammer Hotel
For hvem: 15-25 år
Pris: Alle utgifter, inkludert reiseutgifter etter NBFs reisereglement, er dekket

Påmelding: bridge@bridge.no 

Program

Program torsdag (pdf - felles seminardel)

Program fredag (pdf - delt i tre seminardeler; (a) turneringsarrangøren (b) bridgelærer (c) styrearbeid)

Program lørdag (pdf - delt i tre seminardeler; (a) turneringsarrangøren (b) bridgelærer (c) styrearbeid)

Prorgam søndag (pdf - felles/delt i tre seminardeler)

Hvorfor organisasjonsdagene junior?

Organisasjonsdagene junior skal sette de unge i stand til å skape sine egne bridge-arenaer. Prosjektet tar sikte på å gi 24 ungdommer fra hele landet grunnleggende kunnskap for å kunne drifte sine egne bridgeklubber/skape sine egne turneringer. 

De unge skal læres opp i styrearbeid, og i å være bridgelærere og/eller turneringsarrangører. Seminaret tar sikte på å være så praktisk som mulig, med en blanding av teori, simulering av reelle situasjoner, diskusjon og egenevaluering, samt praktisering av ny-ervervet kunnskap på sommerleir for ungdom. Første delet av seminaret er en generell del som alle deltar på, og i andre del av seminaret velger de en "spesialisering" innen styrearbeid, bridgelæreren, eller turneringsarrangøren.

På kort sikt er målet at de unge involvere seg mer i disse oppgavene i sin hjem-klubb. På lengre sikt, når de flytter for å studere eller jobbe, er målet at de skal etablere egne bridgemiljø for ungdom på nye steder i landet. Organisasjonsdagene junior skal gi dem verktøyet og selvtilliten de trenger for å kunne skape egne bridge-arenaer for og med barn- og ungdom.

Hva er målene?

Målene er:
- 24 seminar-deltakere <26 år fra minimum 6 fylker og fra alle registrerte juniorbridgeklubber i Norge tilegner seg kunnskapen innen sin seminardel
- 8 av seminardeltakerne bidrar i styre eller komiteer i sin lokale klubb høsten 2020
- 8 av seminar-deltakerne bidrar i opplæringsaktiviteter lokalt høsten 2020, der totalt 320 barn/unge blir introdusert for bridge
- 8 av seminardeltakerne bidrar til drift av klubben/arrangement i regi av klubben gjennom turneringsregnskap, turneringsledelse eller planlegging/gjennomføring av ny aktivitet
- 8 av seminardeltakerne blir valgt inn i styret i klubb/krets innen våren 2021
- 8 av seminardeltakerne er autoriserte bridgelærere innen høsten 2020
- 8 av seminardeltakerne er autoriserte klubbturneringsledere innen høsten 2020
 
Prosjektet er støttet av LNU Aktivitetsstøtta
 

Dokumenter til deltakere

Dokument Fil
Oppsummering gruppearbeid - roller og kompetanse i klubben pdf
Hva er en organisasjon? Om NBF og frivillige organisasjoner pdf
Klubbkvelden. Turneringer i juniorbridgeklubben pdf
Om styrearbeid i en organisasjon. Roller og oppgaver pdf
Prosjektarbeid pdf