Bridge valgfag - status

Siden mai har NBF ved utvalg medlemskontakt jobbet for at bridge blir et alternativ når valgfag gjeninnføres på ungdomstrinnet. Det har vært kontakt med stortingspolitikere, møter på stortinget og mange presseoppslag. De 8 valgfagene som innføres fra høsten 2012 er allerede bestemt, men nye innføres fra høsten 2013.

‎16. mars er det høringsfrist hos utdanningsdirektoratet for bl.a. hvilke nye valgfag som skal innføres fra høsten 2013. NBF sender høringsuttalelse i samarbeid med sjakkforbundet. 

Bridge valgfag - status