Opplæringsmateriell

Tittel

Litt om innhold

Pris

Spill Bridge 1

Lærebok, «fasitkortstokker». Pris inkl. porto

295,-

Spill Bridge 2

Lærebok, «fasitkortstokker». Pris inkl. porto

295,-

Spill Bridge 3

Lærebok, «fasitkortstokker». Pris inkl. porto

295,-

Spill Bridge 4

Lærebok, «fasitkortstokker». Pris inkl. porto

295,-

Spill Bridge 1-4

Alle fire pakkene.

800,-

Bridge – Et spill for livet

Begynnerbok av Arne Olsen

100,-

Basisbridge 1

GeO Tislevoll: Videregående spill og motspill

100,-

Basisbridge 2

GeO Tislevoll: Videregående meldinger

100,-

Bridge Grunnkurs Minibridge
(oversatt til norsk)

Svensk opplegg, forfattere:
Micke Melander og Janne Malmstrøm

50,-

Bridge Grunnkurs - meldingene
(oversatt til norsk)

Svensk opplegg (5k M), forfattere:
Micke Melander og Janne Malmstrøm

100,-