Tråd: Effekten av nye konvensjoner

« 
Forrige emne
|
|
Neste emne
 »

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
13. april 2011 12:35:12

Jeg tenkte å dele noen tanker og observasjoner om nye konvensjoner/systemer (heretter bruker jeg konvensjoner for begge delene). Jeg ønsker ikke i dette innlegget å mene noe om for eller mot nye konvensjoner. Min tese er som følger: De konvensjonene som overlever i lengden er de som gir din side størst sjanse til å komme i riktig kontrakt og de konvensjonene som dør ut er de som gir rask avtjening i starten, men hvor effekten avtar.

Grunnen til at jeg sier dette er selvopplevd. La meg ta 3 eksempler. Vi husker vel Ekrens 2 ruter (også brukt som 2hj åpning for å beholde Multi)? En voldsom populær konvensjon hvor åpningen viser minst 4-4 i major og blant mange svært destruktiv i antall poeng. Slik jeg husker det var det veldig mange poeng å få, spesielt fordi svarhånden raskt og effektivt kunne se hvor høyt man burde sperre. Etter hvert som flere ble vant til å spille i mot Ekrens konvensjonen avtok nok effekten. Selv la jeg konvensjonen på hylla da vi ble tatt i 2 hjerter utenfor sonen med 1400 ut. Etter det jeg kan huske tok motparten 8 majorstikk. Nå slutter ikke jeg med konvensjoner basert på ett spill, men du finner ikke mange i dag som bruker konvensjonen.

Neste konvensjon er en som jeg fortsatt sverger til, men må innrømme at effekten ikke er like stor i dag som for 10 år siden. Det er Woodgroves Multi med 5 kort major 3-8 poeng eller en utgangskrav hånd i NT eller Minor. Da jeg spilte mitt første NM par i 1998 var vi nok et av få par som brukte denne varianten. Salen var garantert ikke vant til slike destruktive åpninger for vi fikk ca 380 pluss poeng ene og alene på 2 ruter åpningen! Jeg mener å huske at vi fikk ca 20 pluss i gjennomsnitt. Slik jeg har opplevd det har effekten avtatt, men vi går fortsatt i pluss og ser derfor ingen grunn til å bytte den ut.

Mitt siste eksempel er overføring etter 1 kløver åpning. Jeg har opplevd flere motspillere som har fått dårlig spill fordi de ikke har taklet at 1kl-1ru faktisk viser minst 4 hjerter. At jeg en gang var den som åpnet med 1kl og ikke taklet 1 ruter svaret fra makker ønsker jeg ikke å utdype. Jeg har personlig måtte vende meg til å spille mot denne konvensjonen, og første gangen jeg opplevde at motparten meldte slik hadde jeg ikke en gang fått avtalt noe forsvar med min makker. Jeg tror ikke jeg er den eneste som har vært igjennom den prosessen. Jeg vet at konvensjonen har flere fordeler, men spår at effekten mange opplever på lik linje med Ekren og Woodgroves Multi vil avta (kanskje til og med har avtatt).

Du ser vel hvorfor det er slik? Effekten mange opplever når de begynner å bruke en ny konvensjon kommer mye av overraskelsesmomentet for motparten. Mange makkerpar spillerne møter har ingen avtale for hvordan de skal forsvare seg og de kjenner heller ikke til videre svar som kan vanskeliggjøre det for dem. Det var nok mange som ble overrasket i starten da vi svært ofte passet på Multi 2 ruter åpning, noe som jo er uhørt da makker kan være sterk. Så det å sitte over etter 2 ruter for å se hva åpneren har kan være en risikosport. For andre konvensjoner er det akkurat det samme. Dette er også årsaken til at effekten avtar etter hvert som motspillerne blir vant til å takle konvensjonen. En annen årsak til at effekten avtar er at flere og flere begynner å spille konvensjonen. Det som skjer da er at det resultatet du oppnår ved ditt bord ofte blir det samme på mange andre bord. Effekten av å gjøre noe som salen ikke gjør kan selvfølgelig slå begge veier, men handler det om å bli utmeldt så er det som regel dårlig resultat for motparten. Si at det går 2 ruter åpning og du sitter med KTxxx i en minor og 12-13 Hp. Du har ikke kort til å gå inn og på 2 hjerter og pass til deg skal du gjette om det er lurt å melde eller ikke. Dette problemet får du ikke hvis den til høyre for deg hadde passet og du kunne åpne i 1 minor. Nå blir det trolig opp til makker om dere skal kjempe over 2 major. Da hjelper det selvfølgelig om de andre i salen blir satt på samme prøve som deg .
I dag er det store, innen konvensjoner, meldinger som betyr flere ting etter at makker har åpnet. Det florerer faktisk av slike konvensjoner og det er ikke rart om dette gir poeng. Det er for eksempel straks vanskeligere å spille ut og i mot når du ikke helt vet hva spillefører har. Det er heller ikke enkelt å vite om svarhånden er svak eller sterk, noe som absolutt kan avgjøre om det er lurt å melde eller ikke.

Så til slutt går jeg tilbake til min tese som handler om effekten av en konvensjon. At det skjer en utvikling på konvensjonssiden finner jeg naturlig, men må allikevel spørre: er det at konvensjoner kommer og går et tegn på at vi kun er ute etter å ødelegge? Hvorfor skulle vi ellers bytte ut mange av konvensjonene når den voldsomme effekten den har i starten avtar? Det er ikke noe galt i å jakte etter poeng, men er det riktig å få poeng fordi motparten ikke var forberedt på hvilket våpen du tok med deg i duellen? Har dette noen innvirkning på hvor enkelt det er å rekruttere nye spillere og da spesielt til turneringsbridge?

Reply bottom


Reply top
12. mai 2011 12:15:56

Tror du har mye rett i det du skriver, men jeg tror dette i de fleste tilfeller gjelder destruktive konvensjoner. Flere og flere går over til litt sterkere utgaver av åpninger på 2-trinnet. Dette er nok dels fordi motstandere har verktøy for å "ta" de som bruker de svake variantene. Dels også fordi endring av system til mindre brukte varianter skaper sving.

Når det gjelder konvensjoner som overføring etter 1kl-åpning tror jeg nok at dette nok blir brukt av spillere i lang tid. Fordelene med dette systemet (som selvsagt har mange varianter) er først og fremst at man øker sjansene for at man selv kommer i korrekt kontrakt. Jeg har selv spilt en variant at dette systemet i noen år, og min erfaring er at de gangene vi har suksess med systemet så er det fordi egen side har kommet i korrekt kontrakt, ikke at motparten har manglet forsvar. Et veldig enkelt eksempel er hender der åpner har 3kort majorstøtte til 5korts hos svarhånden. I mange tilfeller i naturlig system kommer man da i 1NT når man skal være i 2M.

Så jeg er nok enig i din tese når det gjelder de destruktive konvensjonene der man vil ta motparten på senga. Der vil det sikkert være en stor utskifting av systemet. Når det gjelder gode konstruktive forbedringer av system tror jeg de vil holde seg mye bedre

Du spør til slutt om moralen i dette. Det er selvsagt ikke tvil om at mange bruker konvensjoner som har til hensikt å gjøre det vanskelig for motparten. Jeg synes dette er en naturlig del av bridgen. Når det er sagt så skal selvsagt spillere få muligheten til å forsvare seg mot slike konvensjoner. Kanskje en løsning på dette er at man bør ha større krav til hva som skal opplyses når man setter seg ned ved bordet? Hvis man bruker veldig uvanlige konvensjoner eller intervaller på meldinger bør dette opplyses før runden starter slik at motparten kan avtale forsvar.

Reply bottom


Reply top
20. februar 2014 14:26:36

Effekten av nye konvensjoner.....

Jeg må si at jeg er enig i at bruken av destruktive konvensjoner kommer og går. Det du dessverre ikke tar med i dine betraktninger er konvensjoner som man bruker for å finne best mulig kontrakt.

Gode eksempler er XYNT(Z), Romex, Good/bad, Godt løft, Majorhøyninger, omvendt minor, osv osv osv.... Felles for disse konvensjonene er jo først å fremst å hjelpe ditt eget makkerpar til å bestemme hvor høyt man skal melde.... Nå er det vel ingen av disse konvensjonene jeg nevner her som er spesielt nye, men det kommer stadig vekk noen nye tips om mulige konvensjoner man kan ta i bruk.

Jeg har basert på chat og iver på blant annet BBO fått mange gode tips om ting man burde ha med og ting man ikke burde ha med. Det som er interessant å legge merke til er at det tenkes nytt og spennende i så å si alle andre land enn i Norge.

Min konklusjon hva konvensjoner har å si er:

Destruktive konvensjoner kommer å går slik dere sier.

Konstruktive konvensjoner for å hjelpe din egen side til å finne rett kontrakt/rett nivå å kjempe på. De har vi bare så vidt begynt å snuse på. Der kommer det til å komme mange nyheter for de som velger å ta til seg lærdom på kryss av landegrensene og på kryss av egne fordommer mot mye "system".

Reply bottom