Tråd: Svar på åpning 2NT

« 
Forrige emne
|
|

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
14. februar 2011 14:09:53

La oss si vi bruker 2NT som 20-21. Meldingsforløpet innledes 2NT - 3hj(overføring) - 3spar - ny farge på fire-trinnet. Problemstilingen blir den samme hvis forløpet innledes med 2NT - 3ru - 3hj. Etter min mening kan ny farge på 4-trinnet enten være en naturlig melding(viser sidefarge) eller være cuebid der man har satt den overførte majoren som trumf. Hvilken avtale synes dere er best, og hvorfor?

Reply bottom


Reply top
27. februar 2011 23:46:05

Jeg synes det er best å vise naturlig farge og slem innvitt i begge farger.
så tenker jeg at texas overføringer er sleminnvitt med kun 1 farge.
Med kun utgang i øyet kan man overføre og deretter melde 3nt/4 fargen.

Reply bottom


Reply top
28. februar 2011 10:47:45

Du trenger å kunne vise to farger, sånn at makker kan foreta seg noe fornuftig videre. Så overføring fulgt av ny farge må være naturlig.

Jeg foretrekker å bruke hopp til 4kløver/ruter som sleminvitt i hjerter/spar og hopp til 4hjerter/spar som sleminvitt i kløver/ruter. På den måten har åpner mulighet til både å slå av og ta mot sleminvitten uten å passere utgang. Over 4 i minor kan åpner slå av i majoren, spille ballen tilbake med relebudet eller gå rett i Blackwood. Over 4 i major er det flere måter å organisere det videre meldingsforløpet på. Der bruker jeg enten 4NT som Blackwood og 5 i minor som avslag (med en makker) og 4NT som avslag, 5 i minoren som "last train" og andre meldinger som krav til slem.

Reply bottom


Reply top
20. mars 2011 15:19:36

Et alternativ er å svare overføringsfare kun med 3+ støtte , og 3N ellers. Dette forenkler fort misforståelser videre. Anbefaler da å ha 2N åpningen som 22-23(24)

Reply bottom


Reply top
01. april 2011 19:29:14

Vi melder sånn at hvis overfører melder ny farge på 4-trinnet er det sleminvitt med farge. For å sleminvitere med kun en farge hopper vi til 4-trinnet direkte etter 2NT i underliggende farge, altså ikke så ulikt sånn som Harald spiller det. Hvis det er minor man inviterer til er 4NT off og er det major det inviteres til er 4 i majorfagen off. For å illustrere: 2NT - 4kl(slemtry i ruter) - 4 NT= ikke aksept. Hvis svarhånden likevel er så sterk at han vil i slem svarer han på 4NT som om det var RKC med ruter som trumf

Reply bottom