Tråd: Hva melder du?

|
|
Neste emne
 »

Du kan logge inn på linjen øverst på siden under hovedmenyen. Du må være medlem av NBF for å logge inn. Har du ikke fått tildelt brukernavn og passord - kontakt NBF. Har du glemt passordet? Trykk her

Reply top
27. januar 2011 13:39:07

Du har fått utdelt følgende kort i Nord:
S: Q102
H: AKJ9
R:10962
K: A4
Øst giver - Øst-Vest i sonen

Øst Syd Vest Nord
Pass 1 ruter 1 spar Dobler
3 spar 4 kløver Pass ?

Hva melder du og hvorfor?

Reply bottom


Reply top
28. januar 2011 00:16:13

Makker har sannsynligvis 0-1 spar og minst 10 kort i minor. Vi har en kjempehånd for ruter, og jeg regner med det står minst 6. Jeg starter med 4sp som sleminvitt (i én minor) og ser an hvordan det utvikler seg videre.

Reply bottom


Reply top
28. januar 2011 12:13:35

Det hadde vært behagelig å ha 4 ruter som kravmelding nå, men det er det nok ikke.
4NT blir naturlig, så eneste mulige melding hvis jeg ikke skal skyte sluttkontrakt nå er 4 spar.
Det er slett ikke sikkert jeg blir så veldig klok av det, men jeg involverer forhåpentligvis makker i prosessen fram mot riktig kontrakt.

Reply bottom


Reply top
28. januar 2011 13:02:13

Makker dobla ikke over 3spar, så han har vel minst noe sånt som
x
x(x)
AKJxx(x)
KQxxx
Bør vel ha såpass for å melde 4kl på egen hånd. Min dobling viser bare 4kort hjerter. 4spar er nok beste melding. Bør ikke misforstås som cuebid da det er eneste melding tilgjengelig for å invitere til slem. Makker kan også ha andre hender. Feks
-
xx
AKxxxx
Kxxxx

Her står det 7 hvis minorfargene sitter 2-1 og 4-2. Synes uansett at kortene våre er verdt en sleminvitt, og da er 4spar eneste tilgjengelige melding. Hva meldte du da Kåre?

Reply bottom


Reply top
28. januar 2011 13:39:00

I shot the sheriff - 6 ruter er vel det praktiske budet og da valgte jeg det. Hvordan mener dere at 4 spar skal gi dere den informasjonen dere trenger? 4 spar - 5 kløver - 5 ruter er det der dere vil? Makker som hadde blakk - xxx - AKJxxx - Kxxx klarer kanskje å løfte til slem men jeg mener det er spekulativt på hans kort. Jeg mener det ikke finns en vei til storeslem etter 4 kløver, hadde makker meldt 4 ruter ville det stillt seg annerledes, eller? Makker kan jo ikke ta en fornuftig avgjørelse når han ikke vet hva som er trumf. Jeg har kanskje mer sansen for 4 kløver - 5 ruter som Gautis foreslo men det betinger vel at makker skjønner at det betyr sleminvitt?

Uansett, Helness sperra til seg minus 18 på spillet, og det selv om 7 ruter sto på en kapp som gikk.

Rundenr 19 S: QT2
Spillnr 38(6) H: AKJ9
Giver: Øst R: T962
Sone: Øst-Vest K: A4
S: KJ953 S: A8764
H: Q73 H: T86
R: Q R: 85
K: J753 K: Q86
S: Blakk
H: 542
R: AKJ743
K: KT92

NS... ØV... Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
[14] [24] 4 Spar D Ø 6 1100 0 25.0 -25.0
[31] [7] 6 Ruter S 13 940 0 18.0 -18.0
[23] [15] 6 Ruter S 13 940 0 18.0 -18.0
[1] [37] 6 Ruter S 13 940 0 18.0 -18.0
[18] [20] 6 Ruter S 13 940 0 18.0 -18.0
[8] [30] 6 Ruter S 13 940 0 18.0 -18.0
[38] [51] 6 Ruter S 13 940 0 18.0 -18.0
[46] [43] 3 Spar D V 6 800 0 11.0 -11.0
[13] [25] 4 Hjerter N 13 510 0 8.0 -8.0
[2] [36] 4 Hjerter N 13 510 0 8.0 -8.0
[34] [4] 3 NT N 12 490 0 5.0 -5.0
[50] [39] 4 Hjerter N 12 480 0 3.0 -3.0
[32] [6] 3 NT N 11 460 0 -5.0 5.0
[28] [10] 3 NT N 11 460 0 -5.0 5.0
[16] [22] 3 NT N 11 460 0 -5.0 5.0
[11] [27] 3 NT N 11 460 0 -5.0 5.0
[5] [33] 3 NT N 11 460 0 -5.0 5.0
[3] [35] 3 NT N 11 460 0 -5.0 5.0
[47] [42] 3 NT N 11 460 0 -5.0 5.0
[52] [19] 5 Ruter S 13 440 0 -16.0 16.0
[21] [17] 5 Ruter S 13 440 0 -16.0 16.0
[26] [12] 5 Ruter S 13 440 0 -16.0 16.0
[9] [29] 5 Ruter S 13 440 0 -16.0 16.0
[48] [41] 2 Spar D V 7 200 0 -21.0 21.0
[49] [40] 3 NT N 8 0 50 -24.0 24.0
[45] [44] 3 NT N 8 0 50 -24.0 24.0

Reply bottom


Reply top
08. februar 2011 13:35:20

Dere melder etter Valstad-presisjon-prinsippet: melder og koser dere en stund, fikler litt rundt, og melder til slutt det dere hele tiden trodde på: 6 ruter. Problemet er at makker da kan ta deg for å ha bedre kort enn det du har, og med blakk i spar melde en 7'er som f. eks står på 2-2 i trumf. Jeg kan ikke se at 4 spar gjør meg klokere, så skipper fomlinga og melder 6 ruter direkte.

Reply bottom


Reply top
16. oktober 2014 14:01:23

You sign for Valstadveien-accuracy guideline: reporting and having a ball a while, bungle around, and reports at last what you generally trusted in: 6 squares. The issue is that accomplice then take you to have a superior hand than yours, and softened up spades select as a 7 f. Sample remains at 2-2 trump. I can not see that four spades makes me savvier as captain bungling and report 6 squares specifically.

Mr Damon


Reply bottom