Varsling/FairPlay

Norsk Bridgeforbund skal arrangere bridgeaktivitet med høy etisk stand og i et miljø som oppleves trygt og godt for alle involverte.

Men dessverre opplever vi i blant brudd på dette, enten ved mistenkelig spill eller ved at noen opplever noe de ikke synes er greit. Da er det særdeles viktig for NBF at man sier ifra! 

Vi har i dag to muligheter for å Si ifra!:

 • FairPlay
  Et system innført under pandemien hvor man kan melde ifra om ulike sitasjoner gjennom et skjema på nett. Det som fremkommer i skjemaet er kun tilgjengelig for NBFs generalsekretær i første instans, og denne vil deretter formidle informasjon videre til rette instans. Det kan være NBFs disiplinærkomite, NBFs styre eller andre organer, og i endel type saker lagres informasjonen inntil man eventuelt får "mer kjøtt på beinet". Det siste skjer i blant i saker vedrørende mistenkelig spill.
  Vi anbefaler at du bruker FairPlay-skjemaet til:
  * Klager på manglende etikk hos makker, motspillere eller andre i arrangementet
  * Mistanke om uredelig spill hos makker eller motparten
  * Melde inn en disiplinærsak
  * Si ifra om en psykisk melding (vi ønsker alle psykiske meldinger rapportert, slik at det er mulig for oss å avgjøre om det finnes et mønster i disse)
   
 • Trygg!-programmet
  NBF har høsten 2023 tilsatt to personer; Elin Thoner og Liv Marit Grude, som Trygg!-rådgivere i NBF. De har gjennomgått kurs i regi av LNU (Landsforeningen for norske barne- og ungdomsorganisasjoner) om hvordan man skal ta i mot et varsel og hvordan man skal håndtere dette. Man kan altså henvende seg til våre Trygg!-rådgivere dersom man har opplevd noe i bridgen man ikke synes er greit, og få råd og bistand om hvordan man håndterer dette videre. Elin og Liv Marit har taushetsplikt, men også plikt til å ta alvorlige saker videre.

  Vi har puttet all informasjonen om Trygg!-programmet på juniorsidene våre. Det betyr ikke at voksne ikke kan henvende seg, men at vi ikke ønsker å ha informasjon to steder. På sidene er det også et skjema hvor man kan Si ifra!